VO

Odstředivky Alfa Laval na rostlinný olej jsou průběžně modernizovány s využitím vývoje materiálů,moderní mechanické konstrukce a dynamických vlastností kapalin. Řada odstředivek VO malé a střední velikosti je určena pro kontinuální odslizení (degumming), neutralizaci a praní při výrobě rostlinných olejů.

VO植物油分离高速离心机

Separátory VO jsou založeny na jednoduché, robustní a osvědčené koncepci otevřené konstrukce a snadno se udržují. Otevřená konstrukce snižuje tlakovou ztrátu v separátoru a vede k nízkým nárokům na přívodní tlak nátoku do zařízení.

Bubny řady VO jsou speciálně navrženy pro separaci mastných olejů. Jejich geometrie umožňuje minimální tlakovou ztrátu a vysoké průtoky, výstupy jsou vybaveny stacionárními odvaděči odseparovaných fází. Odvaděčem lehké fáze je pevné dostředivé čerpadlo, zatímco odváděč těžké fáze je nastavitelný.

Průměr odváděče těžké fáze ja snadno nastavitelný změnou délky sběrných trubek. To umožňuje nastavit polohu separačního rozhraní ve svazku talířůpro optimální separaci.

S ohledem na pracovní prostředí je řada konstrukce separátorů VO navržena s nízkou provozní hlučností. Nízké hlučnosti je dosaženo pomocí ložiskových domečků  uložených v pryžovém tlumiči a vnější konstrukcí bubnu s nízkou hladinou aerodynamického hluku.

Jak to funguje

Odstředivá síla způsobuje separaci ve svazku talířů (1), přičemž těžší částice (těžká fáze a kal) jsou vytlačovány směrem k obvodu bubnu a automaticky se vypouštějí přes otvory (2), zatímco lehká fáze proudí směrem ke středu bubnu.

Těžká fáze je ze separátoru odváděna výstupem těžké fáze (3) v horní části. Podobně je lehčí olej čerpán pro další zpracování přes samostatný výstup lehké fáze (4), umístěný také v horní části separátoru.