Průmyslová fermentace

Vývoj a komercializace nových způsobů výroby životaschopného buněčného materiálu, chemických sloučenin, enzymů, aminokyselin a dalších biologických výrobků vyžaduje robustní a spolehlivá výrobní zařízení s efektivním využitím zdrojů, která splňují zákonné požadavky. Jako dlouhodobý partner odvětví průmyslové fermentace dodává společnost Alfa Laval hygienická zařízení pro účinnou a udržitelnou výrobu s nejnižšími provozními náklady po celou dobu životnosti.

Industrial Fermentation 640x360

Moderní řešení pro průmyslovou fermentaci

Poptávka po biologických výrobcích, jako jsou bioplasty nebo biochemikálie, roste. Rozvoj průmyslu na bázi fermentace přináší určité problémy, jako jsou otázky udržitelnosti, dopady na životní prostředí a růst výrobních nákladů. 

Společnost Alfa Laval připravila k odstranění těchto problémů širokou nabídkou hygienických zařízení a služeb pro laboratorní, pilotní a plnohodnotnou fermentaci. Zařízení Alfa Laval vám pomohou s trvalým získáváním výrobků z fermentace tekutých nebo pevných kultur. Pomůžeme vám vyrábět životaschopný buněčný materiál, chemické sloučeniny, enzymy a další proteiny nebo přeměnit substráty na životaschopné výrobky – hospodárně a udržitelně.  Společnost Alfa Laval vám optimální kombinací zařízení pomůže zvýšit ziskovost vaší výroby.

Jaké jsou přednosti výrobků Alfa Laval?

  • Snadné rozšíření z laboratorní výroby na plnohodnotnou výrobu
  • Splnění nejpřísnějších hygienických norem, výroba s trvale vysokou kvalitou
  • Maximální kvalita výroby a zisky
  • Snížení celkových provozních nákladů
  • Snížení dopadu na životní prostředí
  • Zvýšení provozuschopnosti

Zpravodaj „Near“

Aktuální informace o důležitých otázkách udržitelnosti a příležitostech ve vašem odvětví a vaší výrobě.

 

Animace

Navštivte stránku s animacemi a prohlédnětě si produkty zevnitř, abyste viděli a pochopili, jak fungují.