Chemické zpracování aktivních farmaceutických látek (API)

Výrobní efektivita je klíčem k úspěšné výrobě aktivních farmaceutických látek (API) z chemických látek. Výrobci léčiv se ve stále větší míře obracejí na společnost Alfa Laval jako na dodavatele výrobních postupů, hygienických zařízení a služeb pro výrobu kvalitních chemických API používaných v léčivech. Zařízení od společnosti Alfa Laval splňují zákonné požadavky, podporují stabilitu výrobků, snižují výrobní náklady a zvyšují výnosnost výroby.

chemical-api 640x360

Výroba chemických aktivních farmaceutických látek

S výrobou chemických aktivních farmaceutických látek (API) jsou spojeny různé náročné úkoly, protože výroba finálního výrobku s obsahem API někdy vyžaduje unikátní výrobní postupy. Úspěšná výroba proto vyžaduje účinné zpracování pro získání stabilních API bezpečným, konzistentním a cenově dostupným způsobem při zachování bezpečnosti, legitimity, účinnosti, kvality a čistoty léčiva.

Společnost Alfa Laval jako uznávaný partner výrobců léčiv nabízí širokou řadu zařízení určených pro hygienické aplikace. Měření, čerpání, separace, ohřev, chlazení, míchání nebo mixování, automatizace, řízení a čištění pro klíčové fáze výroby – společnost Alfa Laval nabízí téměř vše, co je potřeba pro spolehlivou výrobu chemických API. Optimalizací výroby vám pomůžeme snížit výrobní náklady, zkrátit délky výrobních cyklů, minimalizovat rizika kontaminace, zajistit čistotu a maximalizovat množství vyrobených API.

Všechny komponenty se dodávají s kompletní farmaceutickou dokumentací podle zásad správné dokumentace GDP (Good documentation practices).  Pro ultračistá čerpadla, ventily, vybavení nádrží a výměníky tepla Alfa Laval dodáváme dokumentaci  Q-doc s garancí kompletní sledovatelnosti všech komponent zařízení přicházejících do styku s výrobkem.  

Proč si vybrat výrobky Alfa Laval?

  • Splnění všech příslušných norem a požadavků cGMP
  • Konzistence mezi šaržemi
  • Bezpečnost výrobků a vysoká kvalita
  • Ochrana integrity hotových výrobků
  • Větší provozuschopnost a efektivita výroby
  • Maximální hygienické podmínky a efektivita
  • Nižší spotřeba elektřiny a vody
  • Snadné uvedení do provozu, zaškolení, čištění a servis

360° portfolio servisních služebAlfa Laval hygienické zařízení se opírá o Alfa Laval 360° portfolio servisních služeb. Kontaktujte nás

Brožura: Zdravá injekce pro Vaše podnikání

Brožura: Očekávejte více - Alfa Laval Pharma-line a Pharma-X