Výroba chlóru a alkalických hydroxidů

Energetická účinnost, přísné předpisy regulující emise a zajištění bezpečného nakládání s odpady – to vše jsou výzvy, kterým čelí výroba chlóru a hydroxidu sodného. Výrobci potřebují spolehlivé, energeticky úsporné a udržitelné procesy pro výrobu chloru, vodíku a hydroxidu sodného. Společnost Alfa Laval poskytuje širokou škálu vysoce výkonných komponent pro přenos tepla a kompletních inženýrských řešení, která umožní snížit náklady a zvýšit výnosy při současném splnění uvedených požadavků.

Chllor-alkali 640x360new

Účinnější elektrolytická výroba chlóru a alkalických hydroxidů

Výroba chloru, vodíku a hydroxidu sodného je velice náročná na spotřebu elektrické energie, která se na celkových výrobních nákladech podílí zhruba polovinou. Výrobci chlóru a alkalických hydroxidů a EPC dodavatelé se mohou spolehnout na osvědčené komponenty společnosti Alfa Laval a na její schopnost dodávat energeticky úsporná zařízení pro výměnu tepla a odpařovací systémy určené pro výrobu hydroxidu sodného.

Naše široká škála vysoce výkonných rozebíratelných, polosvařovaných a svařovaných výměníků tepla zaručuje snadné osazení pozic, kde je zapotřebí zajistit výměnu tepla, na všech typech výrobních linek používajících elektrolýzu. Společnost Alfa Laval má rozsáhlé zkušenosti s výrobou chloru a alkalických hydroxidů a s dodávkami pro výrobce po celém světě včetně dodávek určených pro procesy zahrnujících úpravu solanky, chlazení vlhkého chloru, chlazení plynného vodíku a ohřev a chlazení elektrolytu.