Výroba kyseliny sírové

Pro úspěšnou výrobu kyseliny sírové je zásadně důležitá efektivita výrobního procesu. Stále více výrobců spoléhá na odborné zkušenosti společnosti Alfa Laval a na její korozivzdorná zařízení s vynikající účinností přenosu tepla a na širokou škálu podpůrných služeb zajišťujících dodržení optimálních provozních parametrů. Jako společnost s dlouhodobými zkušenostmi v oboru pomáhá Alfa Laval svým partnerům zvyšovat efektivitu, snižovat náklady a omezovat dopady na životní prostředí.

Alumina

Osvědčená řešení pro efektivní výrobu kyseliny sírové

Společnosti zabývající se výrobou kyseliny sírové čelí výzvám, mezi něž patří nutnost dosáhnout optimální energetické účinnosti při současném snižování nákladů a zajištění ochrany životního prostředí. Na základě svých více než 40letých zkušeností s výrobou kyseliny sírové pomáhá společnost Alfa Laval tyto problémy řešit.

Naše rozsáhlé portfolio korozivzdorných výměníků tepla se osvědčuje v náročných provozech pro výrobu kyseliny sírové a vyznačuje se vynikajícím přenosem tepla, který je zapotřebí pro zajištění efektivity výrobního procesu. Ať už se jedná o chladicí jednotky pro zpracování slabých kyselin, chladicí jednotky sušicích věží, pomocné nebo koncové absorpční chladicí jednotky chladicích věží, chladicí jednotky pro finální kyselinu, chladicí jednotky nebo výměníky pro dýmavou kyselinu sírovou, ve všech těchto případech zaručují zařízení společnosti Alfa Laval vynikající tepelnou účinnost při přenosu a rekuperaci tepla a splňují další požadavky související s výrobou kyseliny sírové. Tato zařízení navíc přinášejí další výhody v podobě nízkých nákladů na instalaci, provoz a údržbu.

Materiály s vynikajícími užitnými vlastnostmi

Provozní prostředí při výrobě kyseliny sírové je vysoce agresivní. Alfa Laval nabízí širokou škálu materiálů vhodných pro výrobu korozivzdorných desek a trvanlivá, vysoce odolná těsnění konstruovaná i pro ty nejnáročnější provozy pro výrobu kyseliny sírové. Na základě našich bohatých zkušeností v oboru vám pomůžeme zvolit nejvhodnější materiál vyhovující požadavkům vašeho výrobního procesu a pomůžeme vám zajistit spolehlivý chod vaší výroby a minimalizovat odstávky.

Zisky z rekuperace odpadního tepla

Velké množství tepla uvolňované při velkovýrobě kyseliny sírové je cenným zdrojem, který lze dále využít. Jakožto jeden z předních světových specialistů na technologie rekuperace tepla nabízí Alfa Laval spolehlivé technologie a odborné znalosti vycházející z dlouhodobých zkušenosti, které vám pomohou získat cennou energii zpět a komerčně ji využít.

Energii rekuperovanou s pomocí rozebíratelných a polosvařovaných výměníků tepla Alfa Laval lze využít pro ohřev vody pro napájení kotlů v rámci předehřívacího procesu, pro zásobování přilehlých provozů energií, nebo pro dálkové vytápění domů a měst. Ať už si vyberete kteroukoliv z uvedených možností, využití odpadního tepla vám při minimálních investicích umožní zlepšit váš hospodářský výsledek.