Ammonia production

Pro udržení ziskovosti musí světoví výrobci amoniaku neustále zlepšovat celkovou energetickou účinnost svých procesů. Díky rozsáhlému know-how v oblasti výrobních procesů a široké škále poskytovaných zařízení a služeb vám společnost Alfa Laval může pomoci optimalizovat energeticky náročnou výrobu amoniaku využitím našich kompaktních výměníků tepla s vysokou účinností.

Ammonia production

Vycházíme vstříc potřebám výrobců amoniaku

Výrobci amoniaku se mohou spolehnout na zkušenosti společnosti Alfa Laval a na její široké portfolio dodávaných zařízení a celosvětově dostupných služeb, které jim mohou pomoci snížit spotřebu energie a zvýšit výnosy.

Portfolio výměníků tepla OLMI od společnosti Alfa Laval například splňuje potřeby kriticky důležitých vysokoteplotních a vysokotlakých procesů při výrobě amoniaku. Tato produktová řada zahrnuje kotle využívající odpadní teplo, ohřívače procesních plynů, parní bubny a předehřívače vody pro napájení kotlů.

Umístění speciálně navržených výměníků tepla Packinox na rozhraní reakční směsi a reakčních zplodin před konvertorem vám pomůže optimalizovat syntézu amoniaku ve vašem závodě.

Tepelný výměník Packinox zvyšuje teplotu přiváděného plynu využitím přebytečného tepla z reakčních zplodin. Ve srovnání s konvenční technologií trubkových výměníků nabízí výměníky Packinox společnosti Alfa Laval nejen úspory investičních nákladů souvisejících s instalací, ale umožňují snížit i náklady na provoz a údržbu a spotřebu energie.

Díky své kompaktní velikosti a bezkonkurenčním schopnostem tepelného přenosu mohou být inovativní laserem svařované výměníky tepla Compabloc ideální volbou pro použití jako chladič kompresní mezifáze výroby stejně jako pro rekuperaci tepla na pozicích, kde probíhá předehřev nebo výměna tepla.

V sekci zaměřené na výrobu aminů mohou rozebíratelné nebo polosvařované rozebíratelné výměníky tepla Compabloc od společnosti Alfa Laval zvýšit energetickou účinnost při předhřevu, výměně tepla, převáření či kondenzaci. Malý mrtvý objem výměníku snižuje množství potřebných aminů i jejich degradaci.

Společnost Alfa Laval disponuje širokou škálou zařízení určených pro použití v podpůrných technologických provozech včetně zařízení pro čištění odpadních vod a vysokorychlostních separátorů pro čištění mazacích olejů.