Ammonium nitrate production

Maximalizace energetické účinnosti je zásadní podmínkou úspěchu. To klade velice přísné požadavky na hospodaření s teplem. Technologie společnosti Alfa Laval pro přenos tepla pomáhají výrobcům dusičnanu amonného po celém světě snižovat náklady na energie a zvyšovat produktivitu.

Ammonium-nitrate 640x340

Alfa Laval může nabídnout rozsáhlé zkušenosti, zařízení a služby, které výrobcům dusičnanu amonného napomohou zvýšit efektivitu výroby a produktivitu.

Při výrobě dusičnanu amonného neutralizací kyseliny dusičné a plynného amoniaku vzniká velké množství vodní páry. Flexibilní a spolehlivé technologie společnosti Alfa Laval pro rekuperaci tepla dávají vlastníkům výrobních provozů větší míru svobody při rozhodování, kde v rámci svého výrobního procesu využijí různé zdroje ohřevu či chlazení, protože naše zařízení je možno konstruovat pro použití při teplotách už od pouhých 2 °C.

Pro odpařovací procesy může Alfa Laval dodat kompletní produktovou řadu kondenzačních a odpařovacích jednotek, které vyhoví požadavkům na prakticky jakoukoli provozní teplotu, a dále také kompletní odpařovací systémy pro zpětné získávání cenného dusičnanu amonného z odpadních vod.