Nitric acid production

Při výrobě kyseliny dusičné je zásadně důležité použití korozivzdorného zařízení, což s sebou nese velmi vysoké náklady na materiál. Díky inteligentnímu, kompaktnímu a vysoce účinnému konstrukčnímu řešení využívají zařízení společnosti Alfa Laval exotické materiály s maximální efektivitou, a umožňují tak optimalizovat výkonnostní parametry výroby a současně minimalizovat investiční náklady.

Nitric-acid 640x360

Ochlazování a kondenzace plynů v závodech na výrobu kyseliny dusičné probíhá v mimořádně korozivním prostředí. Díky těsné spolupráci se zákazníkem může společnost Alfa Laval doporučit optimální materiál pro většinu procesů, a zajistit tak dlouhou životnost instalovaného zařízení. 

Díky své kompaktní, plně svařované konstrukci bez použití těsnění je laserem svařovaný výměník tepla Compabloc od společnost Alfa Laval často nejlepší volbou pro zajištění kondenzace v náročných prostředích.

Pro chlazení nabízí Alfa Laval polosvařované nebo rozebíratelné výměníky tepla, které jsou konstruovány na potřebné provozní teploty, tlaky a koncentrace kyseliny dusičné.

Kromě hlavní produktové řady určené pro provozy na výrobu kyseliny dusičné disponuje společnost Alfa Laval širokou škálou dalších zařízení určených pro použití v podpůrných technologických provozech včetně zařízení pro kondenzaci páry, čištění odpadních vod a vysokorychlostních separátorů pro čištění mazacích olejů.