Phosphoric acid production

Koroze, efektivní využívání zdrojů a dodržování předpisů na ochranu životního prostředí – to jsou hlavní problémy, se kterými se dnes potýkají výrobci kyseliny fosforečné. Společnost Alfa Laval jim může nabídnout své rozsáhlé zkušenosti a široké portfolio produktů a služeb, které jim pomohou se s těmito výzvami vyrovnat. Naše energeticky účinné výměníky tepla jsou vynikající volbou pro mokré i termické výrobní procesy a zvyšují kvalitu konečného produktu i výnosy.

Phosphoric acid 640x360px

Optimalizace procesů výroby kyseliny fosforečné

Zpracování surové fosfátové rudy na kyselinu fosforečnou a dihydrát síranu vápenatého (sádru) vyžaduje inteligentní zpracování vysoce korozivní kyseliny fosforečné, kyseliny sírové a v průběhu fáze chlazení, zrání a odpařování také zpracování sádry.

Široká škála rozebíratelných a spirálových výměníků tepla společnosti Alfa Laval zvyšuje tepelnou účinnost celého procesu, zatímco naše vysokorychlostní separační systémy účinně odstraňují z procesních toků nečistoty, jako je sádra.

Zvyšte své zisky – recyklujte energii

Boost profits - recycle your energyInvestice do rekuperace odpadního tepla jsou často výrazně ziskové. Doba jejich návratnosti obvykle nepřesahuje jeden rok.

Rekuperace odpadního tepla