Udržitelnější petrochemické aplikace

Poptávka po petrochemických produktech roste společně s rostoucí poptávkou po výrobcích, jako jsou obalové materiály, plastové tašky, domácí spotřebiče nebo automobily. V důsledku toho jsme svědky nárůstu množství petrochemických výrobků na bázi fosilních paliv. Díky snahám o dekarbonizaci jsme však také zaznamenali nárůst úsilí v oblasti zachycování uhlíku a využití obnovitelných nebo recyklovaných surovin. Naším úkolem ve společnosti Alfa Laval je zvyšovat energetickou účinnost stávajících závodů a zároveň podporovat nárůst využití alternativních zdrojů bez fosilních paliv.

column tower petrochemical 640x360

        

Výroba základních chemických produktů

Výroba základních chemických produktů, jako je ethylen, propylen, amoniak, metanol, butadien nebo aromáty, vyžaduje maximální efektivitu. Společnost Alfa Laval proto nabízí širokou škálu řešení, která vám pomohou přizpůsobit to správné zařízení právě vašim specifickým požadavkům. Naším cílem je pomoci vám snížit spotřebu energií i náklady na instalaci a zároveň zvýšit spolehlivost vašeho závodu. Ať už potřebujete kompaktní výměník tepla pro zvýšení efektivity výroby, nebo hledáte separační zařízení pro minimalizaci provozních odpadů, máme pro vás řešení.

piping process industry 640x360

Výroba chemických meziproduktů

Pokud vyrábíte ethylenoxid, ethylenglykol, formaldehyd, polyoly, organické kyseliny, aminy nebo jiné petrochemické meziprodukty, můžete za pomoci společnosti Alfa Laval navýšit výrobu a současně snížit její vliv na životní prostředí. Ať už potřebujete naše vysoce účinné výměníky tepla, kondenzátory, dekantéry nebo separační zařízení, můžete dosáhnout snížení množství odpadu a spotřeby energie bez snižování ziskovosti.

Petrochemical 640 x 360

Výroba polymerů a vláken

Ať už vyrábíte latex, polyethylen, polypropylen, polystyren nebo PVC, společnost Alfa Laval disponuje odbornými znalostmi, vybavením a službami, které maximalizují spolehlivost výroby a minimalizují dopad vašeho petrochemického závodu na životní prostředí. A díky rozebíratelnému deskovému výměníku tepla Alfa Laval Widegap, výměníku tepla Alfa Laval Compabloc nebo spirálovému výměníku tepla Alfa Laval je efektivní manipulace s kapalinou obsahující vlákna snazší než kdykoliv předtím. 

oil refinery industry sunset 640x360

Výroba čistých chemických produktů

Čisté a speciální chemické produkty, jako jsou povrchově aktivní látky, chemikálie pro úpravu vody, pesticidy, polymerní přísady, pryskyřice, lepidla, vitamíny a další látky, se vyrábějí v menších objemech než jejich velkoobjemové chemické protějšky. To znamená, že je zde naprosto klíčová konzistence a kvalita. Společnost Alfa Laval úzce spolupracuje s petrochemickými výrobci a poskytuje jim spolehlivé, nákladově efektivní a specializované technologie, které optimalizují ohřev, chlazení, kondenzaci, odpařování a přenos tepla pro dosažení konzistentních výsledků za efektivního využití energií.

fine-and-speciality-chemicals