Výroba čistých a speciálních chemických látek

Výroba čistých a speciálních chemických látek – například lepidel, pryskyřic, povrchově aktivních látek, polymerních přísad, chemikálií pro úpravu vody a dalších – vyžaduje specializované technologie, které jsou spolehlivé a zároveň hospodárné. Společnost Alfa Laval optimalizuje ohřev, chlazení, kondenzaci, sekundární čeření a procesy předávání tepla, a tím podporuje ziskovost.

Fine & Specialty chemicals production 640x360

Lehká a specializovaná chemická výroba  

Čisté a specializované chemické látky se vyrábějí v menších objemech než při hromadné chemické výrobě, obvykle k velmi specifickým účelům. Ať už vyrábíte povrchově aktivní látky, chemikálie na úpravu vody, pesticidy, přísady do polymerů, pryskyřice, lepidla, vitamíny nebo jiné látky, účinné procesy přenosu tepla jsou pro vaše podnikání životně důležité.

Spirálové výměníky tepla Compabloc značky Alfa Laval a jednotky AlfaVap, AlfaCond, AlfaRex a AlfaNova jsou navrženy speciálně k tomu, aby splňovaly požadavky odvětví výroby čistých a speciálních chemických látek. Všechny tyto jednotky jsou kompaktní, snadno se instalují a i jejich údržba je jednoduchá.  Tím se redukují náklady i prostorová náročnost a současně zvyšuje účinnost i výtěžnost. Zjevnou výhodou je kromě toho i nízký pracovní objem těchto jednotek, především při nakládání s nebezpečnými, korozivními nebo agresivními médii. 

Zvládání výzev výroby čistých a speciálních chemických látek  

Společnost Alfa Laval nabízí špičková zařízení i odborné znalosti. V závodě na výrobu speciálních chemikálií Hexion, který se nachází v holandském Rotterdamu, se nežádoucí odpadní produkty hromadily ve velkých objemech vody používané ve výrobním procesu. Zavedením kompletní odpařovací soustavy do tohoto procesu se celý problém doslova vypařil do vzduchu a výrobní kapacita vzrostla, aniž by vznikalo obrovské množství nežádoucích odpadních produktů. 

Výroba čistých a speciálních chemických látek, šarže po šarž

Výroba čistých a speciálních chemikálií v šaržích je běžnou praxí, proto je klíčovým problémem konzistentnost a kvalita. Tento úkol řeší refluxní kondenzátory, chladiče produktu a ohřívače/chladiče pláště značky Alfa Laval, které garantují kvalitu a efektivitu výroby v celém procesu.