Výroba polymerů a vláken

Výroba polymerů a vláken vyžaduje efektivní nakládání s vláknitými kapalinami, což klade vysoké nároky na zařízení. Odolná zařízení jako rozebíratelný výměník tepla Alfa Laval WideGap, Alfa Laval Compabloc a spirálový výměník tepla Alfa Laval pracují s vláknitými médii naprosto snadno, maximalizují účinnost výroby a úspory energie a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí.

Alfa Laval equipments for industrial polymers and fibres production.

Optimalizace výroby polymerů a vláken  

Ať už vyrábíte latex, polyetylen, polypropylen, polystyren nebo PVC, společnost Alfa Laval má k dispozici odborné znalosti a širokou škálu zařízení a služeb pro optimalizaci výroby polymerů a vláken pro petrochemický průmysl.

Neplánované odstávky v důsledku zanášení mohou být velmi nákladné. Aby se zajistila efektivita procesů bez zanášení, úzkých míst nebo odstávek, doporučují se pro úkoly s vysokým stupněm zanášení, jako je chlazení peletové vody, deskové výměníky tepla Alfa Laval WideGap a polosvařované výměníky tepla.

Rozebíratelné výměníky tepla Alfa Laval WideGap jsou vyrobeny speciálně pro použití s vláknitými médii. Design jejich desek a detailní konstrukce celého výměníku tepla zajišťuje, aby vláknitá média výměníkem tepla procházela bez problémů. Spirálové výměníky tepla se navíc často využívají pro náročnější úkoly zahrnující kapaliny obsahující vysoký poměr částic nebo vláken.