Výroba základních chemických látek

K tomu, aby bylo možno úspěšně vyrábět základní chemické látky, musí být výrobní náklady nízké při současném zachování vysoké kvality, konzistentnosti a efektivity. Alfa Laval disponuje nejširším výběrem výměníků tepla a separačních systémů. Od kompaktních výměníků tepla a vzduchem chlazených jednotek po specializované trubkové výměníky, separátory a dekantační odstředivky – naše zařízení jsou navržena tak, aby náročné úkoly plnila spolehlivě a hospodárně.

base chemicals production 640x360

Optimalizace výroby základních chemikálií v petrochemickém průmyslu

V důsledku zvyšující se životní úrovně a rostoucí poptávky po široké škále výrobků od obalových materiálů a plastových tašek přes domácí spotřebiče jako ledničky až po automobily roste i poptávka po petrochemických produktech. Tento vývoj přispěl k vyššímu využívání základních chemických látek, jako jsou etylén, propylén, amoniak/močovina, metanol, butadien a aromatické uhlovodíky, které jsou deriváty ropy, zemního plynu nebo uhlí.

Ke zvyšování ziskovosti při výrobě základních chemikálií je nezbytná maximální účinnost celého výrobního komplexu. Společnost Alfa Laval vám nabízí širokou škálu řešení k dosažení tohoto cíle. Pomáháme vám najít vysoce účinná zařízení vyhovující vašim specifickým požadavkům na snižování spotřeby energie a nákladů na instalaci při současném zvyšování spolehlivosti a výkonu technologického celku. Například Compabloc značky Alfa Laval najde ideální využití při výrobě propylénu. Tento kompaktní, výkonný výměník tepla zvyšuje účinnost výroby doslova k každém daném prostoru, ať se jedná o stávající nebo novou instalaci.  

Kromě široké palety výměníků tepla nabízí společnost Alfa Laval bohaté portfolio zařízení pro separaci, včetně vysokorychlostních odstředivek k čištění kompresorových mazacích olejů a dekantačních odstředivek k minimalizaci objemu odpadu z technologických procesů nebo odpadní vody. 

Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak vám můžeme pomoci zlepšit Vaše činnosti.