Výroba bioetanolu

Etanol je obnovitelné palivo vyráběné zejména z cukru nebo škrobu. V posledních letech však závody na výrobu etanolu začaly využívat biomasu (vlákna celulózy). Společnost Alfa Laval dodává inovativní technologie pro každou fázi výroby etanolu z obilnin, cukru a vláken celulózy. Etanol se používá jako obnovitelné čisté palivo nebo jako přísada do benzinu a mezi jeho přednosti patří vyšší oktanové číslo a nižší emise.

Ethanol from sugarcane

Výrobní znalosti

Společnost Alfa Laval má dlouholeté zkušenosti s výrobou biopaliv a etanolu. Máme nejen jedinečné odborné znalosti, ale také prokazatelnou historii dodávek energeticky účinných a finančně výhodných řešení pro odvětví výroby etanolu.

Díky kompletní nabídce výrobků vám pomůžeme se všemi separačními úkoly, jako jsou separace kvasnic, separace lihovarského výpalku a získání kukuřičného oleje.

Poradíme vám se všemi aspekty přenosu tepla a rekuperace a pomůžeme vám optimalizovat výrobu s důrazem na snížení spotřeby elektrické energie.