Výroba bioetanolu z celulózy

Společnost Alfa Laval přenesla své bohaté zkušenosti s výrobou etanolu z cukru a škrobu do výroby etanolu z celulózy. Dřevo, zbytky z lesnictví a vedlejší produkty zemědělské produkce jsou vše vhodné suroviny pro výrobu bioetanolu a rozšiřují tak nabídku surovin pro výrobu etanolu jako obnovitelného paliva.

Cellulose 640x360

Primární zpracování/enzymatická hydrolýza

Společnost Alfa Laval dodává pro výrobu etanolu z celulózy dva různé druhy výměníků tepla – Alfa Laval WideGap a spirálový deskový výměník tepla. Výběr vhodného výměníku se odvíjí od fyzikálních vlastností a obsahu dlouhých vláken v kalu z výroby buničiny.

Deskové výměníky tepla WideGap s prvotřídní konstrukcí připojovacích otvorů byly vyvinuty speciálně pro použití ve výrobě etanolu. Méně kontaktních míst znamená snížení pravděpodobnosti uvíznutí vláken. Široká nabídka deskových výměníků tepla WideGap s otvory od 100 do 350 mm garantuje, že vám dodáme vhodný výměník pro každý výrobní systém – od malého výrobního systému až po velkoobjemový výrobní závod.

Spirálové deskové výměníky tepla Alfa Laval se ideálně uplatní při zpracování buničinového kalu s vysokým obsahem dlouhých vláken.

Jsme rovněž přední světový výrobce  membránových systémů pro výrobu enzymů.

Fermentace

Řešení s výměníky tepla WideGap usnadní regulaci požadovaných teplot pro fermentaci i v případě, že bude chladicí voda jen o jeden stupeň chladnější než teplota fermentace. Spirálové výměník tepla Alfa Laval si snadno poradí i s kalem z výroby buničiny, který bude obsahovat velké množství dlouhých vláken.

Zařízení k mytí nádrží Alfa Laval svými výkonnými rotačními tryskovými hlavicemi rychle a spolehlivě vyčistí kvasnou káď a přispěje k vyššímu výnosu a větší spolehlivosti. Po fermentaci následuje zpracování vysokorychlostními separátory Alfa Laval, které získají zpět maximální množství kvasnic s nejnižšími provozními náklady na trhu.

Destilace/dehydratace

Mimořádně kompaktní výměníky tepla Alfa Laval vám usnadní instalaci a umožní efektivně využít dostupný prostor. Při použití vařáků dosáhnete menších teplotních rozdílů, takže můžete použít méně kvalitní zdroje tepla a dále tím snížit spotřebu energie.

Desková odparka Alfa Laval je ideálním řešením pro zpracování tekutin s vysokou viskozitou. Jednotky AlfaVap jsou určeny přímo pro odpařování; odparky s nucenou cirkulací AlfaFlash se ideálně uplatní jako vařáky při zpracování tekutin se zvýšenou tvorbou kamene a častým zanášením a díky velmi vysokému smykovému namáhání si hospodárně poradí i s tekutinami s vysokou viskozitou. Tím se sníží tvorba kamene, zanášení a zlepší se přenos tepla.

Flexibilní rozebíratelné výměníky tepla Alfa Laval jsou nejodolnější dostupná zařízení pro dehydrataci s kolísáním tlaku, které má často za následek únavu materiálu.

Odvodnění ligninu a zahuštění lihovarnického výpalku

Dekantační odstředivky Alfa Laval pro odvodnění ligninu jsou spolehlivým a mimořádně kompaktním řešením. Díky technologii přepadových hran Power plate nabízejí špičkovou separaci s minimální spotřebou elektrické energie. Deskové odparky garantují maximální provozuschopnost s minimálními nároky na údržbu při odvodnění a zahuštění lihovarnického výpalku.

Stavíme také odpařovací systémy na klíč s použitím jednotek AlfaVap a AlfaFlash v různém uspořádání podle vlastností tekutin. Posledním článkem systému odpařování je vždy odparka s nucenou cirkulací AlfaFlash. Její mimořádně vysoké smykové namáhání snižuje zanášení, tvorbu kamene a přispívá k větší účinnosti při přenosu tepla umožňující dosažení vysoké míry zahuštění s minimální spotřebou elektrické energie.

Membrány Alfa Laval se používají k vyleštění kondenzátu z fáze odpařování.