Výroba bioetanolu z cukru

Společnost Alfa Laval pomáhá svým zákazníkům z cukrovarnictví již dlouhá léta s optimalizací jejich výroby. Naše speciální technologie pro výrobu etanolu z cukru se opírají o dlouhodobě budované know-how.

Cane 640x360

Prvotní úprava

Šťáva se získává z cukrové řepy nebo třtiny za účelem fermentace. Deskové výměníky tepla WideGap se používají k odstranění necukerných látek a vláken ze surové šťávy.

Fermentace

Při fermentaci kvasnice přeměňují cukr na etanol. Deskové výměníky tepla WideGap odstraní vzniklé přebytečné teplo a vytvoří tak ideální teplotu pro fermentaci. Po fermentaci pak talířové odstředivky Alfa Laval oddělí kvasnice od destilátu, aby se maximalizovala výnosnost výroby. Zařízení k mytí nádrží Alfa Lavl provede rychlé a spolehlivé vyčištění kvasné kádě a přispěje tak ke zvýšení výnosů a spolehlivosti.

Destilace/dehydratace

Mimořádně kompaktní výměníky tepla Alfa Laval vám usnadní instalaci a umožní efektivně využít dostupný prostor. Při použití vařáků dosáhnete menších teplotních rozdílů, takže můžete použít méně kvalitní zdroje tepla a dále tím snížit spotřebu energie.

Flexibilní rozebíratelné výměníky tepla Alfa Laval jsou nejodolnější dostupná zařízení pro dehydrataci s kolísáním tlaku, které má často za následek únavu materiálu.

Cukrový výpalek

Deskové výparníky Alfa Laval přestavují kompaktní řešení pro zahuštění cukrového výpalku. Odparky s nucenou cirkulací AlfaFlash se používají k vytvoření vysoce koncentrovaného výrobku s mimořádně nízkou spotřebou  energie. Tím se zároveň sníží nároky na čištění. Membrány Alfa Laval se používají k vyleštění kondenzátu z fáze vypařování.