Výroba bionafty

Bionafta je obnovitelné palivo vyráběné z rostlinných olejů, použitých rostlinných tuků, použitých stolních olejů a živočišných tuků. Společnost Alfa Laval nabízí standardizovaná řešení pro maloobjemovou výrobu bionafty i řešení na klíč pro velkoobjemovou průmyslovou výrobu. Řešení Alfa Laval se vyznačují vysokým výkonem, vysokou výnosností, nízkou spotřebou energií a jsou speciálně určené pro výrobu bionafty s důrazem na nízkou spotřebu elektrické energie.

Biodiesel production 640x360

Společnost Alfa Laval nabízí rozsáhlou řadu výrobků pro kompletní dodávku tepelných a separačních řešení pro prvotní úpravu, transesterifikaci, praní, sušení, získávání metanolu a čištění glycerinu.

Prvotní úprava

Již několik generací pomáhá společnost Alfa Laval svým zákazníkům z odvětví výroby jedlých tuků a olejů optimalizovat jejich výrobu. V této počáteční fázi, v které se odstraňují nečistoty z výchozího rostlinného oleje, se uplatní výměníky tepla, vysokorychlostní separátory a mixéry Alfa Laval.

Transesterifikace

Vysokorychlostní separátory Alfa Laval odstraňují z bionafty glycerin. Tyto separátory dále odstraňují nečistoty a další škodlivé sloučeniny, které by ovlivnily kvalitu bionafty. Kompaktní výměníky tepla Alfa Laval pomáhají optimalizovat výnosy z výroby a spotřebu elektrické energie.

Praní a sušení

Kompaktní rozebíratelné, polosvařované a celosvařované deskové výměníky tepla Alfa Laval se ideálně uplatní při čištění bionafty. O správné praní se postarají naše vestavěné statické mixéry. Vysokorychlostní separátory účinně odstraní vodu v jednostupňovém nebo dvoustupňovém procesu, zatímco dekantační odstředivky Alfa Laval zpracují koncentrát s vysokým obsahem pevných látek a odstraní z něj soli.

Získání metanolu a čištění glycerinu

Glycerin vzniká při výrobě bionafty jako vedlejší produkt ve fázi transesterifikace. Přebytečný metanol z glycerinu můžete získat kombinací zařízení pro tepelné zpracování a kondenzátorů.

Plně protiproudé uspořádání deskových kondenzátorů Alfa Laval vede ke snížení teploty metanolu a v důsledku tak k většímu množství získaného metanolu.

Jako vařáky se účinně používají kombinace deskových výměníků tepla Compabloc a výparníků AlfaVap od společnosti Alfa Laval. Jejich kompaktní rozměry a nízká hmotnost znamenají nízké počáteční náklady a snadnou údržbu.

Glycerin se čistí různými způsoby podle účelu jeho dalšího použití. Deskové výparníky Alfa Laval umožňují koncentrovat glycerin až na 90% obsahu sušiny se současným snížením spotřeby páry. Díky modulárnímu provedení výparníků AlfaVap můžete v budoucnu podle potřeby snadno rozšířit svou výrobní kapacitu.