Výroba biopaliva

Biooleje se mohou vyrábět různými způsoby, například pomocí geneticky modifikovaných organismů z kvasnic a bakterií, řas, borovice nebo kukuřice. Společnost Alfa Laval nabízí široké spektrum řešení pro výrobu takových bioolejů pomocí našich zařízení pro separaci, přenos tepla a dopravu kapalin.

Bio oil production 640x360

Separační zařízení

Odstředivé separátory Alfa Laval se ideálně uplatní při sklizni biomasy s obsahem lipidů a při čištění nemísitelných částí oleje ve směsích kapalina-kapalina. Jednotky membránové filtrace Alfa Laval jsou ideální pro primární zahuštění a recyklaci vody.

Zařízení pro přenos tepla

Kompaktní výměníky tepla Alfa Laval poskytují účinný ohřev a účinné chlazení provozních toků a mohou se používat také ke kondenzaci. Systémy odpařování Alfa Laval se hojně využívají k zahuštění biomasy a odpadních toků.

Zařízení pro dopravu kapalin

Společnost Alfa Laval dodává také zařízení pro dopravu kapalin, kam patří čerpadla, ventily, míchadla a zařízení k mytí nádrží.