Rafinace ropy

Maximalizace ziskovosti závisí na schopnosti zvyšovat energetickou účinnost, snižovat náklady, omezovat emise, rozumně využívat prostor pozemku a optimalizovat produkci na základě tržní poptávky. Alfa Laval nabízí kompletní sortiment výměníků tepla pro procesy v rafinériích. Bez ohledu na povahu procesu vám můžeme zajistit ověřenou technologii, která bude řešit a překonávat vaše každodenní výzvy.

proud-engineer-in-front-of-oil-refinery-right

Optimalizace procesů v ropných rafinériích  

Alfa Laval má ve své nabídce širokou škálu výměníků tepla pokrývajících všechny potřeby – od trubkových výměníků a chladičů vzduchu speciální konstrukce Alfa Laval OLMI, které odolávají vysokým teplotám a tlakům, po vysoce účinné kompaktní výměníky, například Alfa Laval Packinox, Compabloc a spirálové výměníky tepla. 

Spolehlivost a provozuschopnost rafinérií 

Klíčem k maximalizaci spolehlivosti a provozuschopnosti rafinérií je použití ověřených technologií výměníků tepla, které vyžadují méně údržby a oprav, a pokud je potřeba údržbu nebo opravy provést, je servis snadný a prostoje minimální. Alfa Laval dodává na trh rafinace ropy výměníky tepla ze svého širokého sortimentu od osmdesátých let minulého století. Dnes je v rafinériích po celém světě instalováno a v provozu několik tisíc výměníků tepla. 

Výměníky tepla Compabloc a spirálové výměníky tepla Alfa Laval pomáhají zmírňovat tendence k zanášení v aplikacích zahrnujících předehřívání surové ropy, suspenze z katalytického krakování, rezidua z mírného termického krakování (tzv. visbreaking) a kaly z odsolovacího procesu. Kromě toho pomáhají naše výměníky tepla eliminovat problémy s korozí a únavou materiálu či vibracemi, které obvykle způsobují selhání tradičních trubkových výměníků tepla. K údržbě vysoce účinných výměníků tepla Alfa Laval jsou potřeba minimální doby odstávky, neboť k provedení konkrétního servisního zásahu je potřeba menší počet jednotek a k teplosměnné ploše je jednoduchý přístup a snadno se čistí.

Pro naprostý klid a jistotu je k dispozici Smlouva o zajištění výkonu Alfa Laval, v jejímž rámci se naši servisní technici starají o to, aby vaše výměníky tepla značky Alfa Laval podávaly nejvyšší výkon.

Energetická účinnost a snižování emisí CO2 

V řadě regionů představují náklady na energie až 50 % celkových provozních výdajů. I v regionech s nízkými náklady na energie má zvyšování energetické hospodárnosti velký význam při omezování emisí a dopadu rafinérií na životní prostředí. 

Pomocí vysoce účinných výměníků tepla řady Packinox, Compabloc a spirálových výměníků tepla můžete maximalizovat energetickou účinnost při minimálních investicích a nárocích na půdorysnou plochu. Mezi procesy, které těží z využití našich energeticky účinných technologií, patří mimo jiné destilace surové ropy, zpracování destilačních zbytků a katalytické reformování. Zde je návratnost investice do našich výměníků tepla obecně kratší než jeden rok.

Naše výměníky tepla se ve stále rostoucí míře používají pro rekuperaci odpadního tepla z obtížně využitelných (nízkopotenciálních) energetických zdrojů. A za každý MW rekuperované energie lze dosáhnout snížení emisí o 4000 tun CO2 ročně.

Řešení pro vysoké tlaky a teploty 

Při hydrogenačních procesech v rafinériích, které probíhají v hydrokrakovacích jednotkách, výrobnách vodíku nebo jednotkách pro hydrogenační rafinaci, často vznikají velmi vysoké tlaky (nad 100 bar) a vysoké teploty (nad 400°C). 

Pro tyto procesy nabízí Alfa Laval trubkové výměníky tepla OLMI se speciálními uzávěry, jako jsou závitové zátky a tyčové přepážky, a dále vzduchové chladiče. 

Alfa Laval OLMI je specializovaný výrobce trubkových výměníků tepla a chladičů vzduchu vyrobených z nerezové oceli a jiných speciálních slitin určených k použití v podmínkách vysokého tlaku a teplot.

Zvyšování produkce 

Bez ohledu na to, zda plánujete postupně navyšovat kapacitu stávající technologické jednotky nebo ke své rafinérii přidáváte další jednotky, budou prostorová omezení pozemku problémem. 

Pomocí vysoce účinných výměníků tepla řady Packinox, Compabloc a spirálových výměníků tepla můžete dosáhnout maximální účinnosti při minimálních nárocích na půdorysnou plochu. Účinnost přenosu tepla je obvykle tři až pětkrát vyšší než u tradičních trubkových výměníků tepla. To znamená, že se tři až pětkrát zmenšuje teplosměnná plocha. Kromě toho přirozená kompaktnost těchto výměníků dále redukuje potřebnou plochu pozemku. Vzhledem k tomu, že jediný výměník tepla Alfa Laval dokáže nahradit až 10 trubkových výměníků, můžete pomocí naší technologie realizovat většinu projektů zvyšování kapacity.

Úspory investičních nákladů 

Investiční náklady pokrývají cenu vlastního výměníku tepla i náklady na jeho instalaci, což společně představuje celkové instalované náklady. Pokaždé, když se dva nebo více trubkových výměníků nahrazují jedním vysoce účinným výměníkem, je stále výhodnější investovat do kompaktních výměníků tepla Alfa Laval. A když je potřeba vysoce odolný materiál, je celá rovnice ještě zajímavější, protože naše kompaktní výměníky tepla jsou nákladově mimořádně efektivní díky minimální teplosměnné ploše potřebné ke zvládnutí dané úlohy. 

Když navíc započteme náklady na instalaci, nabízejí výměníky tepla Alfa Laval v porovnání s tradičními výměníky výrazné úspory. To platí především tehdy, když instalace vyžaduje výstavbu, kdy se v zájmu snižování nákladů vyžaduje co nejmenší plocha pozemku a provozní hmotnost.  

Když navíc započteme náklady na instalaci, nabízejí výměníky tepla Alfa Laval v porovnání s tradičními výměníky výrazné úspory. To platí především tehdy, když instalace vyžaduje výstavbu, kdy se v zájmu snižování nákladů vyžaduje co nejmenší plocha pozemku a provozní hmotnost.  

Ke stažení

Sdílení společně s námi naše know-how v rafinérských řešeních

Nadcházející události a konference

Videa a animace o našich produktech