Heavy oil processing

Úspěšná přeměna těžkých uhlovodíkových frakcí na cenné produkty je dnes nejvyšší prioritou pro většinu rafinérií. Od mírného termického krakování (tzv. visbreaking), koksování nebo procesů odasfaltování rozpouštědly po procesy hydrokrakování destilačních zbytků nebo suspenzí, výměníky tepla Alfa Laval maximalizují energetickou účinnost a spolehlivost při minimalizaci zanášení. To přispívá k celkové ziskovosti vaší rafinérie.

Image for Heavy Oil Processing 640x360 large