Treatment processing

Technologické procesy úpravy nabývají v rafineriích na významu coby prostředek k plnění přísnějších ekologických předpisů a minimalizace emisí v rafinériích. Při zvládání těchto náročných úkolů se použití zařízení Alfa Laval v rámci technologických procesů úpravy, například čistění procesních nebo zbytkových plynů s obsahem aminů, odizolování kyselých vod, regenerace síry a čistění odpadních vod, považuje za odvětvový standard.

Image for treatment processing 640x360 large