Rekuperace odpadního tepla ze spalin

Dnešní moderní spalovací motory jsou výrazně účinnější než jejich předchůdci. Přesto velká část energie, kterou produkují, uniká jako teplo a nevyužije se. Zachycením a opětovným využitím této energie se sníží spotřeba paliva a emise. Zvýší se také účinnost celého soustrojí.

Engine-WHR-640x360

Přeměna odpadu na zisk

Rekuperace odpadního tepla je příležitostí pro zlepšení provozní ekonomiky a snížení dopadu na životní prostředí. Protože až 35 % palivové energie motoru uniká bez využití jako odpadní teplo v podobě výfukových plynů, můžete zužitkováním této energie dosáhnout významných úspor.

Systémy rekuperace odpadního tepla Aalborg od společnosti Alfa Laval umožňují využít odpadní teplo ze spalin k vytvoření provozní páry a přípravě teplé vody, produkci elektrické energie, ohřevu topného oleje anebo centrálnímu zásobování teplem či chladem. Díky našim technologiím využití odpadního tepla mohou vytápět a vyrábět elektřinu zároveň a výrazně tak zvýšit účinnost vaší výroby.

Komplexní přínosy

Na základě svého know-how a bohatých zkušeností z celého světa můžeme konstruovat a dodávat systémy, které maximalizují hospodářské a environmentální přínosy. Nabízíme kompletní řešení, která nezahrnují jen vysoce účinné kotle s rekuperací tepla ze spalin, ale také mnoho variabilit v příslušenství a řídicích systémů.

Díky našim řešením na klíč můžete lépe vyhovět provozním požadavkům a zároveň se vyrovnat s rostoucími cenami paliv a přísnějšími zákony na ochranu životního prostředí. Snížením spotřeby paliva, omezíte emise ve spodinách a také snížíte své náklady na provoz.