Kombinovaný cyklus

Opětovným využitím energie z tepla ke zvýšení produkce elektrické energie až o 10 % můžete dosáhnout významných úspor ve spotřebě fosilních paliv. Výsledkem nejsou jen finanční úspory, ale také příznivý dopad na životní prostředí v podobě nižších emisí CO2 a dalších plynů.

CombinedCycle640x360 large

Efektivní rekuperace tepla

 Alfa Laval Aalborg AV-6N je robustní a vysoce účinný spalinový výměník s rozšířenou plochou ohřevu. Díky speciálním vlastnostem, jako jsou průběžné čištění, rychlý provoz a odolnost proti vibracím je ideálně vhodný pro rekuperaci tepla v moderních motorových elektrárnách s kombinovaným cyklem.

Kompaktní a flexibilní provedení kotle se snadnou instalací umožnilo vytvoření několika oddílů/okruhů v jedné společné konstrukci. Funkce vysoce účinného čištění během provozu maximalizuje dlouhodobý výkon a zvyšuje dostupnost zařízení, protože minimalizuje potřebu vypínání motorů. Přirozená cirkulace ve standardním parním nastavení zvyšuje spolehlivost, bezpečnost a energetickou účinnost.