Výroba tepla pro výrobu

Kogenerační jednotky nabízejí nejlepší možnosti pro kompletní využití rekuperovaného tepla s celkovou účinností zařízení až 90 % nebo dokonce i vyšší. Díky nižší spotřebě paliva a nižším emisím jsou doby návratnosti u systémů s kompletní rekuperací tepla ze spalin mimořádně krátké – často nejde o roky, ale o měsíce.

HeatGeneration640x360 large

Pára nebo teplá voda pro další použití

 Alfa Laval Aalborg AV-6N je robustní a vysoce účinný spalinový výměník s rozšířenou plochou ohřevu. Kompaktní a flexibilní provedení výměníku se snadnou instalací podporuje ideálně KVET (kombinovaná výroba elektrické energie a tepla) aplikace s možností společného použití různých užitných okruhů rekuperovaného tepla v jedné společné konstrukci. Rekuperaci tepla lze využít k výrobě páry při různých hodnotách tlaku, k ohřevu vody nebo ke kombinaci obou uvedených účelů.

Účinná výroba páry

 Alfa Laval Aalborg AV-6N je optimální řešení pro kompletní rekuperaci tepla. Funkce vysoce účinného čištění během provozu, která maximalizuje dlouhodobý výkon, zvyšuje tak dostupnost zařízení, jelikož minimalizuje potřebu vypínání motorů. Přirozená cirkulace ve standardním parním nastavení zvyšuje spolehlivost, bezpečnost a energetickou účinnost.

Spolehlivý ohřev vody

Podle konkrétní aplikace se mohou pro účely přípravy teplé vody z odpadního tepla použít výměníky rekuperace tepla ze spalin Alfa Laval Aalborg AV-6N/AV-6H (svislá/vodorovná konstrukce) nebo Alfa Laval Aalborg HW.
Alfa Laval Aalborg AV-6H je určen pro aplikace přípravy teplé vody s požadavky na kompaktní rozměry a nízkou provozní hmotnost – výměník je vhodný instalovat v prostou nad motorem.