Snižování emisí

Jak globální, tak i lokální předpisy upravující emise spalin ze spalovacích motorů, jsou v posledních letech výrazně zpřísněné. Na elektrárny se mimo jiné vztahují předpisy omezující emise oxidů dusíku (NOx), oxidů síry (SOx) a pevných částic.

Emission abatement 640x360

Splnění požadavků na emise

Některé emise lze snížit upravením spalovacího motoru. Tvorbu NOx můžete omezit optimalizací spalování. Jiné emise se však omezují obtížně.

Například emise SOx jsou přímým důsledkem obsahu síry v palivu. Jestliže není možné spalovat palivo s nízkým obsahem síry, je jediným řešením regulace emisí SOx použití mokré vypírky, například Alfa Laval PureSOx.

Optimalizací spalování nelze odstranit ani všechny emise pevných částic. Mezi oblasti, kde by mělo dojít ke zlepšení, patří například emise plynů z klikové skříně. Systém PureVent představuje zcela nový přístup k čištění emisí plynů z klikové skříně ve výkonných zařízeních s účinností čištění až 99,9 %.