Snižování emisí plynů z klikové skříně

Snížení emisí ze spalovacích motorů s vnitřním spalováním je klíčovou součástí ochrany životního prostředí. Většina pozornosti se dosud soustředila na spaliny. Další snížení emisí by se však nejen mohlo, ale i mělo, dosáhnout v oblasti plynů z klikové skříně.

Crankcase gas emission abatement 640x360

Separace oleje a pevných částic

Separační systém PureVent představuje zcela nový přístup k čištění plynů z klikové skříně spalovacích motorů. PureVent vyvinutý pro použití u dieselových agregátů a elektrocentrálen na lodích používá k odstranění olejové mlhy a pevných částic z plynů vycházejících z klikové skříně spalovacího motoru vysokorychlostní odstředivou separaci. Zachycený olej se může recirkulovat a zpracovat jako mazivo.

Účinnost čištění dosahuje až 99,9 % při kapacitě 40 m3/h a až 98,5 % při kapacitě 150 m3/h. Těmto stabilně vysokým hodnotám se nemůže vyrovnat žádná jiná technologie. Tradiční cyklonové odlučovače, lapače vzduchu a filtry neposkytují tak stabilně vysokou účinnost čištění mezi intervaly údržby.