Snižování výfukových emisí

Emise oxidů síry (SOx) jsou přímo spojeny s obsahem síry v palivu. Přechod k palivu s nízkým obsahem síry nebo zemnímu plynu však není vždy možný. Jestliže tato paliva nejsou dostupná nebo jejich použití není ekonomicky výhodné, musí se SOx ze spalin odstranit alkalickou vypírkou.

Exhaust gas emission abatement 640x360

Odstranění SOx vypírkou

PureSOx je mokrá vypírka pro účinné odstranění SOx ze spalin elektráren. Kromě toho zachytí až 80 % pevných částic.

PureSOx vypírá spaliny buď mořskou nebo pitnou vodou. Při použití mořské vody, tedy přirozené alkálie, pracuje s otevřeným okruhem s legálním vypouštěním vody zpět do moře. Při použití pitné vody se voda pro vypírání dávkuje s přísadou alkálie a recirkuluje v uzavřeném okruhu. Část použité pitné vody se odvádí ze systému a na palubě se vyrábí nová pitná voda. Před vypuštěním použité vody do moře se musí voda vyčistit čističkou vody, aby se splnila kritéria směrnic IMO. Odloučený kal se plní do kalové nádrže na palubě.  

 

Možné jsou jak hybridní konfigurace s otevřeným i uzavřeným okruhem, tak konfigurace s větším počtem přívodů. Při použití většího počtu přívodů může jedna vypírka PureSOx pracovat s několika motory najednou.