Úprava paliv

Úpravou paliv se rozumí čištění topného oleje za pomoci systému pro splnění požadavků na čistotu, tlak, teplotu, viskozitu a průtočnou rychlost, které určují výrobci spalovacích motorů. Tyto parametry jsou mimořádně důležité pro účinné spalování paliva spalovacím motorem a tedy pro vyšší energetickou účinnost a snížení emisí.

Engine Fuel Conditionning Alfa Laval

Pro veškeré potřeby úpravy paliva máme jedno řešení

Systém úpravy paliva typu FCM One řeší komplexní otázky bezpečnosti a výkonu, které jsou spojeny s dnešní rozmanitou nabídkou paliv. Kombinuje silné stránky původního modulu pro úpravu paliva od společnosti Alfa Laval a zcela novou úroveň flexibility. Jednotka FCM One je výjimečná integrací všech funkcí do jednoho modulu s jedním ovladačem. Systém nabízí nejen kvalitní komponenty, ale také další funkční vylepšení pro snížení spotřeby elektrické energie. Je tak základem pro vytvoření flexibilního a účinného systému úpravy a vedení paliva.