Úprava olejnatého odpadu

Olejnatý odpad v elektrárnách obsahuje odpadní olej z paliv a maziv, ale také olejnatou vodu, která je obvykle znečištěna také chemikáliemi a dalšími částicemi. Separací vody, oleje a pevných látek se chrání životní prostředí a může se tak znovu získat uniklé palivo.

Oily waste treatment 640x360

Vysušení olejnatého odpadu

Většinu olejnatého odpadu tvoří voda. Voda je kontaminována olejem a před vypuštěním či dalším zpracováním se musí vyčistit podle určených požadavků, aby negativně nezatížila životního prostředí. I odpadní olej ze separátorů a filtrů je z téměř 50 % tvořen vodou. Separace vysokorychlostním odstředěním je jediným účinným způsobem zpracování olejnatého odpadu. Jednotka PureDry Alfa Laval  dokáže z odpadního oleje odstranit každou kapku kapaliny s účinností na 99,9%. Separovaná voda se následně může vyčistit jednotkou PureBilge tak, že nebude obsahovat více než 5 ppm oleje.

Úspora paliva a peněz

Voda není jedinou věcí, kterou jednotka PureDry dokáže extrahovat z odpadního oleje. Při použití oddělených odpadních nádrží na palivo a mazací olej v dieselových systémech dokáže jednotka získat kvalitní olej, který se může použít jako palivo – typicky až 1 - 2 % původního spotřebovaného množství. Snížením množství odpadního oleje až o 99 % ušetříte další peníze. Odstraněním vody a oleje zůstane pouze supersuchá pevná hmota. Můžete proto používat menší nádrže na odpadní olej, které vám ušetří podlahovou plochu a instalační náklady.