Úprava odpadní vody znečištěné olejem

Hlavním problémem pro životní prostředí je v energetickém průmyslu odpadní voda z elektráren, která obsahuje olej. Bez ohledu na zdroj se musí takto kontaminovaná voda vyčistit, aby se množství oleje snížilo na úroveň splňující zákonné požadavky na vypuštění bez negativního dopadu na žívotní prostředí.

Oily water waste treatment 640x360

Čištění vody účinným odstředěním

PureBilge od společnosti Alfa Laval je účinný a nákladově efektivní systém čištění odpadní vody. Vysokorychlostní odstředivou separací se sníží obsah oleje ve vodě na méně než 5 ppm. Pracuje v plně automatickém, jednostupňovém provozu i při zpracování obtížných emulzí. PureBilge má modulární konstrukci a nevyžaduje velké zádržné nádrže, takže ušetříte spoustu místa. Kromě toho je určen k práci bez chemických látek a má nízké nároky na údržbu, zejména oproti řešením s filtry a odlučovači vody.