Výroba pitné vody

Generátory pitné vody Alfa Laval produkují vysoce kvalitní pitnou vodu vhodnou k technologickým účelům. Jedná se o zařízení, které destiluje ve vakuu alternativním způsobem.

Freshwater generation

Pokrok v oblasti výroby pitné vody

Společnost Alfa Laval stála u zrodu kompaktní a nákladově příznivé výroby pitné vody vyráběné z mořské vody. Před 50 lety jsme na trh uvedli generátory pitné vody s dvoudeskovou technologií. Tyto generátory nebyly jen menší než zařízení, které k výrobě používali trubkové výměníky, ale byly také méně citlivé na usazování vodního kamene.

Víceúčelový koncept jsme dále vyvinuli tak, že destilace ve vakuu je dnes možná s použitím jedné desky. Náš revoluční generátor pitné vody Alfa Laval AQUA Blue s vakuem v souboru desek obsahuje titanové desky „tři v jednom“ pro odpařování, separaci a kondenzaci.

Příležitosti v energetice

Hlavní výhodou deskové technologie „tři v jednom“ AQUA Blue je o polovinu nižší požadavek na mořskou vodu.  Toto řešení umožňuje použití menších profilů trubek a slabších čerpadel - tedy nižší počáteční investici, jednodušší instalaci a nižší spotřebu elektrické energie. Výsledkem jsou pak nižší emise CO2. Energetická hospodárnost se však netýká jen generátorů AQUA Blue.

Jestliže potřebujete zpracovat velké množství vody, naše odsolovací zařízení MEP (víceúčelový deskový výparník) spotřebuje díky optimálnímu nastavení čerpadla a elektomotoru s frekvenčním ovládáním 1,3 - 3,0 kWh/m3.