Výroba pitné vody z procesu vypařování

Více než 90 % vody na zemi tvoří voda mořská. Nicméně kvůli soli a nečistotám, které obsahuje, není pro většinu účelů vhodná. Společnost Alfa Laval nabízí nákladově efektivní odsolovací jednotky pro přeměnu mořské vody na čistou pitnou vodu s nízkým obsahem nerozpuštěných pevných látek.

desalination 640x360

Unikátní řešení 3 v 1

Generátor pitné vody AQUA Blue využívá oproti jiným generátorům pitné vody k čerpání jen polovinu energie a vyžaduje pouze poloviční množství mořské vody. Destilace probíhá v jednom svazku desek, který se skládá z jednoho typu titanové desky. V generátoru AQUA Blue se průkopnická technologie desek AQUA doplnila o řadu vylepšení pro snadnou instalaci a provoz. Jednotka má nižší nároky na údržbu a posunutím svazku desek získáte přístup k vnitřní části bez nutnosti dalšího servisního prostoru.

Velkoobjemová výroba pitné vody

Generátor pitné vody MEP Alfa Laval může vyrobit velké množství vysoce kvalitní pitné vody jak pro použití v domácnostech, tak i k technickým účelům. MEP využívá jako zdroj tepla odpadní teplo ze spalovacích motorů nebo nízkotlakou páru a pomocí deskových výměníků s titanovými deskami, které jsou součástí komor výparníku/kondenzátoru, destiluje mořskou vodu. Každá jednotka MEP je individuálně přizpůsobena konkrétním požadavkům s využitím prvotřídních materiálů, které společně s optimálním provozním nastavením zaručují maximální spolehlivost, minimální prostoje a dlouhou životnost s minimálními náklady.