Čištění paliva

Separátory paliva Alfa Laval pomohou zajistit maximální provozuschopnost vašeho motoru, eliminovat časté výměny filtrů, jejich skladování a likvidaci a v neposlední řadě omezit neplánovanou údržbu motoru.

Clean fuel 640x360

Řešení pro separaci a filtraci

Aby bylo možné splnit přísné emisní limity, dosáhnout špičkové výhřevnosti paliva a vytvořit maximální možnou energetickou hustotu, potřebují moderní motory čisté palivo bez nečistot a vody. Kvalita dodávaných paliv typicky není kontrolována a paliva jsou znečištěná. Jestliže se palivo důkladně nevyčistí, může to mít tyto následky:

  • Častá výměna filtrů
  • Nákladné opravy vstřikovačů a palivové soustavy
  • Nízký výkon motoru

Alfa Laval od svého založení využívá technologii odstředivých separátorů. Naše palivové separátory využívající tuto technologii a moderní, vysoce účinnou talířovou technologii mohou z paliva účinně odstranit velmi jemné částice a vodu.

Separátory paliva mohou nahradit předřazené filtry, které se typicky připevňují k motoru nebo dieselovému agregátu a významným způsobem prodloužit životnost koncových palivových filtrů a omezit neplánované prostoje v důsledku oprav vstřikovačů a palivové soustavy.