Výroba papíru

Výroba papíru zahrnuje složité procesy, které vyžadují velké množství energie a vody. Účinnost procesu proto představuje jeden z kritických faktorů úspěchu. Tento faktor je důvodem, proč výrobci papíru využívají jako dodavatele pro spolehlivá zařízení právě Alfa Laval. Naše zařízení zaručují nejlepší řešení rekuperace tepla a širokou škálu služeb pro optimalizaci výkonu výroby.

paper production 640x360

Při výrobě papíru je spotřebováváno nesmírné množství energie a vody. Snížit spotřebu je jedním z klíčů ke snížení nákladů, zvýšení rentability a pozitivnímu přístupu k otázkám životního prostředí. Řešení, která Alfa Laval papírenskému průmyslu nabízí, tyto požadavky splňují. 

Naše řešení: 

  • zvyšují stupeň rekuperace energie
  • snižují náklady na čištění odpadních vod
  • snižují spotřebu vody
  • rentabilně oddělují a čistí vedlejší produkty
  • usnadňují výrobu
  • redukují náklady na chemikálie

V papírenském průmyslu jsou používány následující výrobky Alfa Laval:

  • Přenos tepla: rozebíratelné, pájené, tavně spojované, celosvařované a speciální deskové výměníky tepla (např. typu WideGap), spirálové výměníky tepla, deskové kondenzátory, deskové výparníky
  • Separace: vysokorychlostní odstředivé separátory, dekantační odstředivky, membránové filtrační systémy, rotační zahušťovače, automatické filtry
  • Doprava tekutin: tryskové hlavice pro čištění nádrží