Průmyslové leptání

Příprava kyselin a chemikálií před čistým prostorem a v něm vyžaduje přesnou regulaci teploty. To přímo volá po výměnících tepla vhodných pro práci s agresivními médii.

chemical cooling 640x360

Průmyslové leptání je subtraktivní výrobní postup, při kterém se lázně leptacích chemikálií s regulovanou teplotou používají k odstranění materiálu a vytvoření objektu požadovaného tvaru. Nejčastěji se používá na kovy, i když na významu rostou i jiné materiály. Metoda se vyvinula z leptání používaného při zdobení brnění a při tisku – tyto postupy vznikly v renesanci jako alternativy k rytí do kovu.

Postup v zásadě spočívá v ponoření částí určených k řezání do korozivní chemikálie označované jako leptadlo, která reaguje s materiálem v určeném místě řezu a způsobí rozpuštění pevného materiálu; inertní látky označované jako maskanty se používají k leptání konkrétních částí materiálu. Metoda leptání se dnes velmi často používá ve výrobě polovodičů při přípravě kyselin a chemikálií před čistým prostorem a v něm.

Do portfolia výrobků společnosti Alfa Laval patří deskové výměníky tepla Diabon®. Protože jsou vybaveny grafitovými deskami, mohou pracovat s těmi nejagresivnějšími médii.