Udržitelná řešení – Buďte lovcem energie a snižte své náklady

Abyste efektivně snížili náklady na energie a přispěli k udržitelnějšímu životnímu prostředí, je nezbytné investovat do správně navrženého a vysoce výkonného výměníku tepla. Doporučuje se uvažovat pouze o výměnících, jejichž výkonnost byla certifikována třetí stranou. Tato certifikace nejenže nepřináší žádné další náklady, ale zároveň je výhodná pro vaši peněženku i životní prostředí.

Ve společnosti Alfa Laval máme v této oblasti bohaté zkušenosti a můžeme vám nabídnout řešení šitá na míru vašim specifickým potřebám. Budeme rádi, když kontaktujete svou místní pobočku nebo partnera společnosti Alfa Laval, kde se dozvíte více o tom, jak vám můžeme pomoci dosáhnout vašich cílů v oblasti úspory energie.


Promluvte si s naším odborníkem

Be an energy hunter to reduce your energy bill final
.

1. Deskové výměníky tepla s certifikací výkonu AHRI pro udržitelné budovy – šetří energii, peníze a snižují uhlíkové emise

Pro zajištění optimálního výkonu je při použití deskových výměníků tepla jako oddělovačů okruhů (tlakových, teplotních atd.) důležité pečlivě zvážit specifikované teplotní přiblížení. Obecně by toto teplotní přiblížení mělo být poměrně nízké, kolem 1 nebo 2 °C. Pokud je však deskový výměník tepla zvolen s tolerancemi, které vedou k odchylkám teplotního spádu/přiblížení nebo tlakové ztráty, výměník nebude dostatečně výkonný. To může vyvolat vyšší náklady na čerpací energii nebo nižší provozní teploty chladicí jednotky, přičemž obojí může vést ke zvýšení provozních nákladů.

Naštěstí existuje řešení, které vám pomůže těmto problémům předejít a ušetřit peníze. Použitím rozebíratelných deskových výměníků tepla s certifikací výkonnosti AHRI můžete přesně specifikovat své požadavky a budete mít jistotu, že získáte potřebný výkon. Tím minimalizujete případné negativní důsledky na náklady na provoz chladicí jednotky a zajistíte optimální účinnost přenosu tepla.

certified-plate-heat-exchangers-for-sustainable-buildings-save-energy-and-money-03.jpg

V zadávací dokumentaci nezapomeňte uvést AHRI:

Uveďte:
„Deskové výměníky tepla musí mít certifikaci AHRI v rámci certifikačního programu pro výměníky tepla kapalina–kapalina (LLHE) organizace AHRI“

Dodatečné ověření
„Vybraná specifikace deskového výměníku tepla musí být před zakoupením ověřena a zaregistrována organizací AHRI“

Příklad

Chladicí jednotka 3 000 kW COP5 v provozu polovinu roku, náklady na elektřinu 0,2 €/kWh
(Náklady na provoz chladicí jednotky 525 600 €/rok se související uhlíkovou stopou 1,0 kg CO2/kWh)

Typicky

 • 14°C->7°C
 • 13°C<-6°C

Úspory při zabránění nedostatečného výkonu rozebíratelného deskového výměníku:

Systémy s proměnlivým průtokem

 • Vyhnete se vyšším nákladům na provoz čerpadla (42 kW na čerpadlo, úspora až 5 265 €/rok a 26 200 kg CO2/rok)

Systémy s pevným průtokem

 • Zabráníte nižší odpařovací teplotě chladicí jednotky (úspora 3,5 %, uspoříte až 18 290 €/rok a 91 980 kg CO2/rok)

.

2. Ochrana kondenzátoru chladicí jednotky

Chladicí jednotky jsou známé tím, že spotřebovávají nejvíce elektrické energie v instalacích HVAC, zejména v teplejších zemích. Jedním z nejvýznamnějších faktorů, které zvyšující náklady na elektřinu, je usazování vodního kamene ve vodou chlazených kondenzátorech. Pravidelné čištění je proto nezbytné pro udržení optimálního výkonu chladicí jednotky a snížení provozních nákladů. Oddělení chladicí jednotky od otevřené chladicí věže může navíc přinést až 20% úsporu energie po celou dobu životnosti systému.

Ve společnosti Alfa Laval máme řešení, které vám pomůže udržet kondenzátor vaší chladicí jednotky čistý a minimalizovat potřebu údržby a čištění. Instalací výměníku s certifikátem výkonnosti AHRI zajistíte, že váš systém bude pracovat s maximální účinností, což vám ušetří peníze a sníží dopad na životní prostředí.


condenser-protection-and-savings-with-ahri-performance-certification2.jpg

Příklad

Chladicí jednotka 3 000 kW COP5 v provozu polovinu roku, náklady na elektřinu 0,2 €/kWh
(Náklady na provoz chladicí jednotky 525 600 €/rok se související uhlíkovou stopou 1,0 kg CO2/kWh)

Typicky

 • 36°C->30°C
 • 35°C<-29°C

Úspory s ochranným výměníkem kondenzátoru

 • Zabráníte vyšší kondenzační teplotě a tlaku chladicí jednotky (úspora 10 %, uspoříte až 52 500 €/rok a 262 800 kg CO2/rok)
 • Vyhnete se každoročním nákladům na údržbu kondenzátoru a poškození potrubí

.

3. Šetřete peníze, energii a snižujte uhlíkové emise vypnutím chladicí jednotky

Instalací rozebíratelného deskového výměníku Alfa Laval mezi chladicí věž a kondenzátor chladicí jednotky můžete v zimních měsících chladicí zařízení zcela vypnout. Místo toho mohou být fancoil jednotky zásobovány studenou vodou, jejíž teplota je pouze o 1 °C vyšší než teplota chladicí věže. Tak můžete dosáhnout výrazných úspor energie a nižších provozních nákladů.

Pro získání těchto výhod doporučujeme instalovat výměník chladicí věže s certifikátem výkonnosti AHRI. Tak zajistíte, aby váš systém pracoval se špičkovou účinností a abyste dosáhli kýžených úspor energie pro snížení dopadu na životní prostředí a finanční úsporu.

save-money-and-energy-with-a-chiller-bypass2.jpg

Příklad

Chladicí jednotka 3 000 kW COP5 provozovaná polovinu roku, náklady na elektřinu 0,2 €/kWh (náklady na provoz chladicího zařízení 525 600 €/rok se související uhlíkovou stopou 1,0 kg CO2/kWh)

Typicky

 • 14°C->7°C
 • 13°C<-6°C

Úspory při vypnutí chladicí jednotky po 30 dní v roce (360 h)

 • Využití nízké okolní teploty z otevřené chladicí věže (8% úspora, 360/4 380; úspora 42 048 €/rok a 210 240 kg CO2/rok)

4. Snížení nákladů a uhlíkové stopy díky rekuperaci tepla v budovách s otevřenou chladicí věží

Nemocnice, hotely a univerzity mohou výrazně snížit náklady na palivo využitím odpadního tepla ze svých chladicích věží. Toto teplo lze využít k předehřevu napájecí vody pro kotel, k vytápění prostor nebo k přípravě teplé kohoutkové vody. Díky nejnovější technologii je možné zpětně získávat teplo z vratné vody chladicí věže s rozdílem teplot pouhého 1 °C. Tato aplikace nejen šetří náklady na palivo, ale také snižuje zatížení chladicí věže.

Chcete-li využít těchto možností úspory energie, doporučujeme vám zmapovat možnosti rekuperace tepla v systému chladicí věže.
.

reduce-cost-and-co2-footprint-with-heat-recovery-in-buildings-with-open-cooling-tower-03.jpg

Příklad

Chladicí jednotka 3 000 kW COP5 provozovaná polovinu roku, náklady na zemní plyn 0,2 €/kWh (náklady na provoz chladicího zařízení 525 600 €/rok se související uhlíkovou stopou 1,0 kg CO2/kWh)

Typicky

 • 36°C->16°C
 • 35°C<-15°C

Úspory při rekuperaci odpadního tepla z chladicí věže

 • Rekuperace odpadního tepla z chladicí věže k předehřevu napájecí vody pro kotel
 • Šetřete náklady na ohřev kohoutkové vody v hotelech, nemocnicích, univerzitách a dalších veřejných prostorách
 • Za předpokladu, že teplota zpátečky chladicí věže 36 °C je k dispozici pouze 30 dní v roce během léta, tedy 360 h/rok (úspora 25 m3/h nebo 600 kW předehřevu vody, 21 600 €/rok a 216 000 kg CO2/rok)

.

5. Oddělovací výměník dálkového vytápění – snížení nákladů a uhlíkových emisí se zaměřením na nízkou teplotu zpátečky

Klíčovými úkoly všech sítí dálkového vytápění jsou efektivita a snižování nákladů. Jedním z účinných způsobů, jak těchto cílů dosáhnout, je navrhovat a provozovat budovy tak, aby byla zajištěna co nejnižší teplota zpátečky z topné soustavy. Pokud je teplota zpátečky nízká, lze v síti dálkového vytápění dosáhnout vyššího delta T, což vede ke snižování potřebného průtoku. To znamená nižší náklady na čerpací práci a nižší tepelné ztráty v síti, což umožňuje vyšší účinnost výroby tepla.

Pro dosažení těchto výhod doporučujeme uvádět výměníky tepla s certifikací AHRI. Tyto výměníky tepla jsou navrženy tak, aby fungovaly podle určeného účelu, a mohou vám pomoci dosáhnout optimální energetické účinnosti vašeho topného systému.

District-heating-pressure-breaker2.jpg

Příklad

Síť dálkového vytápění s topným výkonem 3 000 kW pracující s delta T 30 °C a průtokem 86 m3/h, v provozu polovinu roku a náklady na elektřinu 0,2 €/kWh

Typicky

 • Při delta T 30 °C
  Okruh dálkového vytápění 80 °C->50 °C
  Městský tepelný okruh 75 °C<-45 °C

Úspory při vyšší hodnotě delta T jen o 2 °C sníží průtok v systému

 • Při delta T 32 °C
  80 °C->48 °C
  78 °C<-45 °C
 • Nový průtok 80m3/h s nižší teplotou zpátečky
  Úspora nákladů na čerpání díky průtoku nižšímu o 10 %
  O 4 kW nižší čerpací výkon
 • Úspora energie 4 kW x 4 380 h x 0,2 (úspora až 3 504 €/rok a 17 520 kg CO2/rok)

Výměníky tepla s certifikací AHRI pro spolehlivý tepelný výkon

Certifikace od Institutu pro klimatizaci, vytápění a chlazení (AHRI) je jediným celosvětovým ověřením tepelného výkonu třetí stranou, které vám poskytne nezávislou záruku, že váš deskový výměník tepla bude fungovat v souladu s hodnotami zveřejněnými výrobcem. Společnost Alfa Laval nabízí s certifikací AHRI rozebíratelné deskové výměníky tepla, pájené deskové výměníky tepla a tavně spojované deskové výměníky tepla.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Zvyšujeme energetickou účinnost budov ve světě

Prozkoumejte výhody naší špičkové technologie výměníků tepla a sledujte nejnovější trendy a výzvy v oblasti tepelné účinnosti na naší hlavní stránce.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontaktujte nás

Tyto informace jsou ukládány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.