Komunální čištění odpadních vod

Společnost Alfa Laval pomáhá snížit dopad znečištěné vody a odpadů na životní prostředí maximálním zužitkováním použité vody, přeměnou odpadu na hodnotné zdroje a minimalizací spotřeby elektrické energie a odpadů. Nabízíme kompletní řadu zařízení k čištění odpadních vod, filtraci a čištění kalu, která vám pomohou vyrobit čistou odpadní vodu vhodnou k vypuštění nebo opětovnému použití, rekuperovat teplo a snížit množství kalu k likvidaci.

wastewater-plant-at-sunrise 640x360

Kompletní řada zařízení k čištění odpadních vod

Po celém světě roste poptávka po nákladově efektivním a energeticky hospodárném zpracování odpadních vod a kalu ve veřejném sektoru. Čím dál víc obcí nahrazuje tradiční technologii filtrace nákladově účinnějšími systémy s uzavřeným okruhem. 

 
Complete spectrum brochureSpolečnost Alfa Laval má v této oblasti bohaté zkušenosti a může tak nabídnout nejen řadu prvotřídních kompaktních a energeticky úsporných zařízení a systémů, ale i moderní řídicí jednotky pro optimalizaci provozní činnosti a snížení nároků na práci.  

Každá čistírna odpadních vod je unikátní, protože se musí vypořádat s odlišnými podmínkami okolního prostředí a ekonomickými podmínkami. Při stavbě nebo rekonstrukci čistíren odpadních vod se musí zohlednit mnoho faktorů. Environmentální legislativa, provozní podmínky, požadavky na provozní kapacitu, investiční náklady, budoucí poptávka, náklady na energie, polymer a likvidaci, atd. 

 

Proč spolupracovat právě s námi?

Jestliže si jako partnera vyberte společnost Alfa Laval, vaše činnost se zjednoduší. Jestliže stavíte nebo provozujete čistírnu odpadních vod, můžete se spolehnout na:

  • Naše prvotřídní odborné znalosti o odpadních vodách a zkušenosti ze staveb tisíců čistíren
  • Jednu z nejširších nabídek výrobků pro čištění odpadních vod s různými technologiemi
  • Pomoc při analýze vaší unikátní situace a výběr optimálního zařízení podle vašich požadavků a dostupných finančních prostředků