Biologické čištění odpadních vod

Mnohé komunální čistírny odpadních vod se potýkají s problémy, například se splněním přísnějších požadavků na vypouštění a s nedostatečnou kapacitou, ale omezeným prostorem pro rozšíření. Jiné subjekty zase mají zájem o regeneraci vody pro účely místní obce. Společnost Alfa Laval nabízí několik inovativních, flexibilních a vysoce účinných technologií biologického čištění odpadních vod, které jsou alternativou k tradičním způsobům čištění.

Biological wastewater treatment 640x360

Technologie Alfa Laval pro biologické čištění odpadních vod jsou ideální k odstranění živin, organických hmot, tuků, olejů a maziv (FOG) a dalších nežádoucích mikroskopických částic a látek. Vyznačují se vysokou účinností a flexibilitou v kompaktním provedení – všechny kroky se provádějí v jedné nádrži.

Technologie SBR AS-H od společnosti Alfa Laval s patentovaným plovoucím dekantérem je správnou volbou pro sekundární biologické čištění v prostředích s proměnlivým průtokem a zatížením organickou hmotou a s přísnými požadavky na odpadní vody. Při společném použití s tkaninovým filtračním modulem AS-H Iso-Disc® pro terciární čištění dosáhnete požadované kvality pro opětovné využití odpadní vody (5 - 10 µm) s obsahem nerozpuštěných látek < 5 mg/l a BOD < 10 mg/l při kapacitě 10 - 15 m3/h/m2

Případně můžete použít ucelené řešení s membránovým bioreaktorem (MBR) Alfa Laval, které kombinuje sekundární a terciární čištění a produkuje odpadní vodu vynikající kvality (účinná filtrace kalu až do 0,01 µm) vhodnou k opětovnému využití. Systém odstraňuje nerozpuštěné látky na < 1 mg/l, BOD na < 5 mg/l a vyčistí 5 - 40 litrů/h/m2 filtrační plochy. Energeticky hospodárné řešení bez čerpadla využívající gravitační síly s kompaktními moduly membránové filtrace (MFM) vychází z naší patentované technologie dutých desek. Oproti jiným MBR řešením se vyznačuje větší bezpečností, jednoduchou provozní činností a nízkými náklady na provoz a údržbu. 

Odpadní voda – nedotčený zdroj vody [same text as in “Tertiary treatment”]

Čím dál více lidí si uvědomuje, že odpadní voda může být cenným zdrojem vody. Existují dobré důvody, proč zvážit opětovné použití biologicky vyčištěné komunální a průmyslové odpadní vody: Zvýšení zdrojů vody, omezení jímání nové vody a snížení zatížení kanalizačního vedení odpadní vodou.

Regenerovanou vodu lze využít v mnoha oblastech: průmyslová voda, voda pro chladicí věže nebo voda k mytí; povrchové zavlažování plodin, vinic a golfových areálů; rekreační jezera, mokřiny, přirozené prostředí divoké zvěře, rozšíření přírodních toků nebo doplnění podzemní vody.

Při rozšíření o koncové dočištění, například UV radiací, ultrafiltrací, nanofiltrací, reverzní osmózou, aktivním uhlím, ozónem nebo chlórem, se může voda čištěná systémy filtrace MBR a AS-H Iso-Disc od společnosti Alfa Laval použít dokonce jako pitná voda.