Pitná voda

Poptávka po pitné vodě na celém světě z důvodů růstu populace a rostoucího blahobytu, které znamenají větší spotřebu vody na osobu, neustále roste. Čistá voda vhodná ke konzumaci proto hraje v infrastruktuře společnosti, obchodu a průmyslu stále důležitější roli. Zařízení Alfa Laval minimalizují dopad na životní prostředí, protože snižují množství odpadu z výroby, při které se používá voda.

Fresh-water 640x360