Čištění kalu ve vodárnách

Všechny úpravny vod produkují zbytkový kal. Většina velkých úpraven vod používá speciální provozní zařízení k minimalizaci nákladů a dopadů na životní prostředí souvisejících s přepravou a likvidací kalu. Společnost Alfa Laval nabízí širokou řadu systémů pro čištění kalu ve vodárnách.

Sludge treatment 640x360

Technologie zpracování kalu Alfa Laval

Zahušťovače, které se normálně používají k zahušťování před odvodněním, snižují množství kalu až o 90 % a umožňují tak snížit celkové provozní náklady. K zahuštění kalu nabízí společnost Alfa Laval bubnové zahušťovače ALDRUM, pásové zahušťovače AS-H a dekantační odstředivky ALDEC G2 a G3.

Oddělením relativně těžkého tekutého obsahu z kalu odvodňovacím zařízením Alfa Laval můžete snížit náklady na vysušení, dopravu a likvidaci a snížit dopady na životní prostředí.

Široká nabídka společnosti Alfa Laval zahrnuje běžně používané technologie odvodnění:  dekantační odstředivky ALDEC G2 a G3, pásové lisy AS-H, komorové lisy AS-H ašnekové lisy.

Nabízíme také automatické systémy řízení, které vám umožní provozovat vaše systémy zahuštění a odvodnění s maximální účinností, non-stop a s minimálním monitorováním.

Přednosti a výhody

Technologie zpracování kalu Alfa Laval vám nabízejí tyto přednosti a výhody:

  • Maximálně výstupní sušina pro optimalizaci nákladů na likvidaci
  • Minimální zápach ku prospěchu osob žijících a pracujících v okolí
  • Kompaktní provedení s menšími prostorovými nároky pro větší svobodu při výběru místa provozu zařízení
  • Provoz řízení PLC jednotkou pro vyšší účinnost a menší nároky na práci
  • Nízké energetické náklady a menší dopady na životní prostředí, které pomáhají zlepšit životní prostředí