Průmyslové čištění vod a odpadu

Průmyslová odpadní voda se značně liší svými vlastnostmi podle typu průmyslového odvětví a místních zvyků. V mnoha případech ji komunální čističky odpadních vod nepřijímají ke zpracování, takže se musí buď částečně nebo zcela vyčistit v místě provozu. Společnost Alfa Laval nabízí několik kompaktních technologií čištění odpadních vody se snadnou obsluhou, které produkují vyčištěnou odpadní vodu určenou k vypuštění nebo dalšímu úpravě pro zpětné využití vody.

Waste water treatment plant

Lokální čištění průmyslové odpadní vody – nevyužitý zdroj vody

Technologie Alfa Laval pro biologické čištění průmyslové odpadní vody jsou ideální k odstranění živin, organických hmot, tuků, olejů a maziv (FOG) a dalších nežádoucích látek a mikroskopických částic. Vyznačují se vysokou účinností a flexibilitou v kompaktním provedení – všechny kroky se provádějí v jedné nádrži.

Technologie SBR AS-H od společnosti Alfa Laval s patentovaným plovoucím dekantérem je správnou volbou pro sekundární biologické čištění v prostředích s proměnlivým průtokem a zatížením organickou hmotou a s přísnými požadavky na odpadní vody. Při společném použití s tkaninovým filtračním modulem AS-H Iso-Disc® pro terciární čištění dosáhnete požadované kvality pro opětovné využití odpadní vody (5 - 10 µm) s obsahem nerozpustných látek < 5 mg/l a BSK < 10 mg/l při kapacitě 10 - 15 m3/h/m2.

Případně můžete použít ucelené řešení Alfa Laval s membránovým bioreaktorem (MBR), které kombinuje sekundární a terciární čištění a produkuje odpadní vodu vynikající kvality (účinná filtrace kalu až do 0,01 µm) vhodnou k opětovnému využití. Systém odstraňuje nerozpustných látek na < 1 mg/l, BSK na < 5 mg/l a vyčistí 5 - 40 litrů/h/m2 filtrační plochy. Energeticky hospodárné řešení bez čerpadla využívající gravitační síly s kompaktními moduly membránové filtrace (MFM) vychází z naší patentované technologie dutých desek. Oproti jiným MBR řešením se vyznačuje větší bezpečností, jednoduchou provozní činností a nízkými náklady na provoz a údržbu.

Pro některé průmyslové odpadní vody, například v petrochemickém, chemickém a farmaceutickém průmyslu, jsou z důvodu odpařování u anaerobních odpadních vod a krystalizace u slaných odpadních vod vhodným řešením systémy Alfa Laval AlfaVap a WideGap. 

Odpadní voda – nevyužitý zdroj vody

Čím dál více lidí si uvědomuje, že odpadní voda může být cenným zdrojem vody. Existují dobré důvody, proč zvážit opětovné použití biologicky vyčištěné komunální a průmyslové odpadní vody: Zvýšení zdrojů vody, omezení jímání nové vody a snížení zatížení kanalizačního vedení odpadní vodou.

Regenerovanou vodu lze využít v mnoha oblastech: průmyslová voda, voda pro chladicí věže nebo voda k mytí; povrchové zavlažování plodin, vinic a golfových areálů; rekreační jezera, mokřiny, přirozené prostředí divoké zvěře, rozšíření přírodních toků nebo doplnění podzemní vody.

Při rozšíření o koncové dočištění, například UV radiací, ultrafiltrací, nanofiltrací, reverzní osmózou, aktivním uhlím, ozónem nebo chlórem, se může voda čištěná systémy filtrace MBR a AS-H Iso-Disc od společnosti Alfa Laval použít dokonce jako pitná voda. 

Proč pracovat s Alfa Laval na průmyslové úpravě odpadních vod?

  • Získáte kvalitní zařízení pro vaše průmyslové procesy, zpracování odpadních vod a kalů a obnovu zdrojů od jednoho dodavatele - Alfa Laval.
  • Získáte vysoce kvalitní, energeticky úsporný proces s garantovanými výsledky, který je navržen tak, aby snížil náklady a dopad vaší činnosti na životní prostředí, založený na hlubokém porozumění vašemu průmyslovému procesu a nakládání s odpady.
  • Máme více než 130 let zkušeností s tím, abychom pomohli tisícům průmyslových zákazníků po celém světě řešit složité požadavky s nakládáním odpadů - od potravin a nápojů, chemických a farmaceutických až po papírenské, ropné, plynárenské a jiné zpracovatelská odvětví.