Čištění terciární filtrací

Dosažení požadované kvality odpadní vody z průmyslového nebo komunálního prostředí pro vypuštění do okolního prostředí (moře, jezero, atd.) zpravidla vyžaduje určitý způsob terciárního čištění Jestliže se má čištěná odpadní voda znovu využít, je to naprostá nezbytnost. Společnost Alfa Laval nabízí dva způsoby terciárního čištění, které produkují čistou odpadní vodu splňující přísná kritéria pro vypuštění nebo opětovné použití.

Tertiary treatment 640x360

Systémy terciárního čištění komunální a průmyslové odpadní vody od společnosti Alfa Laval pracují na bázi filtrace a jsou ideálně vhodné pro nízké limity vypouštěných odpadních vod. Jde o velmi kompaktní a vysoce účinné systémy přeměňující odpadní vodu na čistou, kterou lze bezpečně vypustit nebo znovu použít.

  • Tkaninový filtrační modul AS-H Iso-Disc s filtrací zvnějšku dovnitř odstraňuje z odpadní vody zbytky pevných látek – například obsah nerozpustných látek na < 5 mg/l a BSK na < 10 mg/l. Výsledkem je odpadní voda vysoké kvality (odstranění pevných látek až do velikosti 5 - 10 µm) vhodná k opětovnému použití. Jde o flexibilní, výkonné a cenově dostupné alternativní řešení k tradičním pískovým filtrům s kapacitou čištění 10 - 15 m3/h/m2 filtrační plochy.
  • Ucelené řešení v podobě systému s membránovým bioreaktorem (MBR), které kombinuje sekundární a terciární čištění komunální a průmyslové odpadní vody, produkuje odpadní vodu prvotřídní kvality s účinnou filtrací kalu až do 0,01 µm). Systém odstraňuje nerozpustné látky na < 1 mg/l, BSK na < 5 mg/l a zvládá tok 5 - 40 litrů/h/m2 filtrační plochy. Energeticky hospodárné řešení bez čerpadla využívající gravitační síly s kompaktními moduly membránové filtrace (MFM) vychází z naší patentované technologie dutých desek. Oproti jiným MBR řešením se vyznačuje větší bezpečností, jednoduchou provozní činností a nízkými náklady na provoz a údržbu. 

Odpadní voda – nevyužitý zdroj vody

Čím dál více lidí si uvědomuje, že odpadní voda může být cenným zdrojem vody. Existují dobré důvody, proč zvážit opětovné použití biologicky vyčištěné komunální a průmyslové odpadní vody: Zvýšení zdrojů vody, omezení jímání nové vody a snížení zatížení kanalizačního vedení odpadní vodou.

Regenerovanou vodu lze využít v mnoha oblastech: průmyslová voda, voda pro chladicí věže nebo voda k mytí; povrchové zavlažování plodin, vinic a golfových areálů; rekreační jezera, mokřiny, přirozené prostředí divoké zvěře, rozšíření přírodních toků nebo doplnění podzemní vody.

Při rozšíření o koncové dočištění, například UV radiací, ultrafiltrací, nanofiltrací, reverzní osmózou, aktivním uhlím, ozónem nebo chlórem, se může voda čištěná systémy filtrace MBR a AS-H Iso-Disc od společnosti Alfa Laval použít dokonce jako pitná voda.