Regenerace výrobků

Hodnotné výrobky se normálně ztratí v odpadních tocích z průmyslové výroby a s jejich likvidací nebo dopravou jsou spojeny vysoké náklady. Mnohé odpadní produkty však lze účinně regenerovat. Společnost Alfa Laval vám pomůže přeměnit náklady na zisk. Nabízíme řadu univerzálních nebo specifických řešení pro získání hodnotných produktů, které můžete znovu použít nebo prodat.

Steam and water drops

Hodnotný odpad: Přeměňte náklady na zisk

Stále přísnější předpisy vyžadují důkladnější čištění odpadních toků. Odpad se může ukázat jako překážka rozšíření vaší výroby a účinné čištění a účinná likvidace odpadu jsou často nezbytné k zachování výrobní licence. Každý m3 vody a odpadu a každá kW, kterou získáte zpět, jsou krokem ke snížení dopadu vaší činnosti na životní prostředí a ke snížení nákladů.

Proč tedy nechat peníze proklouznout pod prsty nebo platit spoustu peněz za likvidaci odpadu, když ho můžete recyklovat a ušetřit suroviny nebo generovat zisk? Proč nesnížit množství odpadu a náklady na likvidaci maximální recyklací, jejíž produkty můžete využít ve vlastní výrobě nebo prodat jiným zájemcům?

Společnost Alfa Laval vyvinula řadu řešení regenerace odpadu využívající naše technologie separace, filtrace a tepelného zpracování. Jde například o tyto systémy:

  • Regenerace piva, mláta a mladiny z výroby piva pomocí separátorů, dekantačních odstředivek nebo membránové filtrace Alfa Laval. 
  • Regenerace odpadního oleje (tok olejnatého odpadu přeměněný na kvalitní uhlovodík) pomocí dekantačních odstředivek a talířových separátorů
  • Regenerace vyčerpaného rmutu z etanolu odpařováním
  • Komorové lisy AS-H Alfa Laval se mohou použít k regeneraci výrobků, jako jsou alkohol nebo cukr.

Odpadní voda – nevyužitý zdroj vody

Čím dál více lidí si uvědomuje, že odpadní voda může být cenným zdrojem vody. Existují dobré důvody, proč zvážit opětovné použití biologicky vyčištěné komunální a průmyslové odpadní vody: Zvýšení zdrojů vody, omezení jímání nové vody a snížení zatížení kanalizačního vedení odpadní vodou.

Regenerovanou vodu lze využít v mnoha oblastech: průmyslová voda, voda pro chladicí věže nebo voda k mytí; povrchové zavlažování plodin, vinic a golfových areálů; rekreační jezera, mokřiny, přirozené prostředí divoké zvěře, rozšíření přírodních toků nebo doplnění podzemní vody.

Při rozšíření o koncové dočištění, například UV radiací, ultrafiltrací, nanofiltrací, reverzní osmózou, aktivním uhlím, ozónem nebo chlórem, se může voda čištěná systémy filtrace MBR a AS-H Iso-Disc od společnosti Alfa Laval použít dokonce jako pitná voda. 

Odpadní voda – nevyužitý zdroj vody

Čím dál více lidí si uvědomuje, že odpadní voda může být cenným zdrojem vody. Existují dobré důvody, proč zvážit opětovné použití biologicky vyčištěné komunální a průmyslové odpadní vody: Zvýšení zdrojů vody, omezení jímání nové vody a snížení zatížení kanalizačního vedení odpadní vodou.

Regenerovanou vodu lze využít v mnoha oblastech: průmyslová voda, voda pro chladicí věže nebo voda k mytí; povrchové zavlažování plodin, vinic a golfových areálů; rekreační jezera, mokřiny, přirozené prostředí divoké zvěře, rozšíření přírodních toků nebo doplnění podzemní vody.

Při rozšíření o koncové dočištění, například UV radiací, ultrafiltrací, nanofiltrací, reverzní osmózou, aktivním uhlím, ozónem nebo chlórem, se může voda čištěná systémy filtrace MBR a AS-H Iso-Disc od společnosti Alfa Laval použít dokonce jako pitná voda.