Výroba oceli

Výroba oceli v sobě zahrnuje některé z energeticky nejnáročnějších procesů světa. Proto má při ní naprosto zásadní význam používání efektivních technologií z pohledu nároků na spotřebu energie a účinná disipace odpadního tepla. Z tohoto důvodu výrobci oceli spoléhají na odborné znalosti společnosti Alfa Laval, na její široké portfolio ověřených zařízení a služeb a nich plynoucí optimalizovanou tepelnou a provozní účinnost, nižší celkové náklady na provoz a vyšší produktivitu.

Steel-640x360

V rytmu výroby oceli

Rostoucí náklady, vyšší požadavky na energetickou účinnost a přísnější ekologické předpisy nutí výrobce oceli, aby hledali nové cesty, jak ušetřit peníze, zvýšit provozuschopnost i výnosy.  Společnost Alfa Laval nabízí široký sortiment chytrých, energeticky úsporných řešení pro zlepšování celkové účinnosti vašich ocelárenských činností.

Chladicí systémy s otevřenou smyčkou

S ohledem na složitost procesů ve vysokých pecích, kyslíkových konvertorech a elektrických obloukových pecích, zařízeních na přímou redukci a kontinuální lití jsou dobře navržené chladicí systémy doslova životně důležité.

V chladicím systému s uzavřenou smyčkou se voda vysoké kvality chladí v sekundární chladicí soustavě, která se skládá z deskových výměníků tepla chlazených mořskou vodou, říční vodou nebo vodou z blízké chladicí věže, což:

  • Snižuje náročnost údržby díky použití snadno udržovatelných deskových výměníků tepla Alfa Laval
  • Snižuje náklady na čerpání, neboť čerpadla musejí překonávat pouze statický odpor technologického zařízení, nikoli celé chladicí věže

Chlazení vzduchem

Jako efektivní alternativa k chladicím věžím v sobě vzduchové chladiče Alfa Laval spojují vysokou účinnost s nízkou spotřebou elektřiny a úrovní hlučnosti. Soustavy chlazení vzduchem s uzavřenou smyčkou řeší problémy i náklady související s úpravou vody. 

Chlazení oleje

Deskové výměníky tepla Alfa Laval jsou efektivní a kompaktní alternativou k tradičním trubkovým výměníkům tepla používaným k chlazení transformátorového oleje, mazacího oleje a převodového oleje. Náš speciálně vyvinutý deskový výměník tepla s dvojitou stěnou vylučuje riziko smíchání jakýchkoli mazacích kapalin a chladicích médií během celého procesu, čímž se předchází nákladným důsledkům takového problému.

Odstranění prachu a kalu

Odstraňování prachu a kalu v různých procesech při výrobě oceli pomocí odstředivé separace může být vysoce korozivní a abrazivní postup. Separační technologie společnosti Alfa Laval jsou navrženy s využitím materiálů odolných vůči korozi a opotřebení tak, aby zajišťovaly nepřerušený provoz i v nejnáročnějších podmínkách.

Outokumpu ferrochrome plant, Finland

The highly abrasive and sticky nature of the sludge from one of the gas scrubbers at Outokumpu makes it very challenging to dewater. The plant has used Alfa Laval decanters for this task for many years and since 2012 three Alfa Laval P2-600 decanter centrifuges dewater the sludge. The plant personnel are very satisfied with the high cake dryness.

More about closed loop cooling