Zpracování kontinentálního ovoce

Podnikání v oblasti zpracování ovoce – pomocí kamenů i bez nich – na šťávu (čirou nebo kalnou) nebo pyré (nativní nebo zahuštěné) a dosažení profitabilní tržní ceny vyžaduje takové výrobní postupy, které trvale poskytují vysokou kvalitu. Naším úkolem je to, abychom vám pomohli k dosažení nejlepšího možného výtěžku šťávy z jakékoli plodiny. Technologie na zpracování ovoce Alfa Laval vám zajistí rychlou návratnost investice a výsledky, na které se můžete opětovně spolehnout.

Continental fruit 640x360

Unikátní parametry pro rozvinuté trhy

Zpracování kontinentálního ovoce na džusy nebo pyré je rozvinuté průmyslové odvětví, který na celém světě produkuje své výrobky, jak čiré tak kalné džusy, ve velkém množství a s nízkými náklady.

Na konzistenci záleží

Abyste si na takových trzích mohli účtovat dobré ceny, musíte vzhledem ke globální konkurenci umět z kontinentálního ovoce vyrábět hotové výrobky trvale vysoké kvality s vysokými výnosy a nízkými výrobními náklady a striktně dodržovat hygienické podmínky.

Systémy a know-how společnosti Alfa Laval vám pomohou dosáhnout trvale vysoké kvality výroby navzdory přirozenému kolísání kvality surovin.

Kompletní odpovědi

Společnost Alfa Laval nabízí kompletní, integrované systémy pro výrobu jablečných a hruškových džusů. Bezkonkurenční nabídka technologií Alfa Laval zahrnuje nejen dekantační odstředivky, výměníky tepla a zařízení pro membránovou filtraci, ale také speciální systémy a výrobní moduly pro extrakci, čištění, pasterizaci, stabilizaci a získání aroma.

Systémy membránové filtrace vám umožní nahradit tradiční zařízení pro zahušťování a dosáhnout mnohem lepších výsledků s nižší spotřebou elektrické energie.

Systémy pro čištění dna nádrže zamezí jakémukoliv bakteriálnímu znečištění výrobků a zvýší vaši produktivitu.

Další přednosti našich systémů

Tyto systémy se vyznačují prvotřídními hygienickými podmínkami, výrobní spolehlivostí a mimořádně nízkou spotřebou elektrické energie. S kompletně zapouzdřenými výrobními systémy Alfa Laval můžete zamezit oxidaci a zachovat špičkové hygienické podmínky.

Mezi další přínosy patří získání většího množství šťávy a vytvoření suššího odpadu s nižším dopadem na životní prostředí, který je navíc možné použít k výrobě šťávy druhé jakosti.

Apples and pears

Unique parameters for mature markets

Processing apples and pears into juice is a mature industry in which the product – both clear and cloudy juice – is a high-volume, low-margin worldwide commodity.

Consistency counts

To get the best prices in such markets, and in the face of global competition, you have to be able to produce apple and pear juices of a consistently high quality, with stringent hygiene management.

Alfa Laval systems and know-how help you achieve consistently high-quality processing results despite natural variations in the apples and pears, as well as the effects of climate, weather and transport.

Complete answers

Alfa Laval provides complete, integrated systems for processing apple and pear crops into juice. The unparalleled palette of Alfa Laval technologies includes decanter centrifuges, heat exchangers and membrane filtration equipment, as well as specialist systems and processing modules for extraction, clarification, pasteurization, stabilization and aroma recovery.

Ultrafiltration membrane systems allow you to replace traditional concentration equipment and achieve significantly better results using less energy. Tank bottom cleaning systems enable you to prevent any carry-over of bacterial contamination as well as increasing throughput.

Going further

These systems provide a cost-effective focus on high hygiene, processing reliability and exceptionally low energy consumption. Completely enclosed Alfa Laval processing set-ups enable you to prevent oxidation and maintain tip-top hygiene.

Notable benefits include greater juice recovery and drier waste that reduces environmental impacts as well as paving the way to additional revenue from second-grade juice.

Berries

Harvesting maximum value

Lots of different kinds of berries – both wild and cultivated – are used to make juice. However, the processing of the many different varieties is basically similar.

So, too, is the processing of apples. This paves the way for juice production set-ups to be very versatile – with the right equipment, they can process both berries and apples or pears.

Alfa Laval can supply the entire range of equipment you need for high-efficiency processing of berry crops. We provide systems designed to make sure you consistently get full value from every type of berry you wish to process – fresh or frozen.

Gently does it

Berry processing is normally a continuous operation that must take place quickly and reliably, and with a minimum of thermal stress on the product. This is essential for maintaining colour, taste and general appearance, as well as for preserving important nutritional benefits from vitamins and anti-oxidants.

Because many berry-based juices are sold at commodity prices, high yields and low energy costs are important for the producers. Processors can also gain additional competitive advantage from the speed and temperature control of the processing set-up.

Specialist berry processing systems from Alfa Laval make it relatively straightforward for you to achieve this.

Hygiene is essential

Processing berries into juices for cost and quality-conscious consumers requires an effective end-to-end focus on hygiene.

Alfa Laval berry processing systems and equipment comply with the most stringent quality and hygiene standards you can encounter in world markets, including all relevant EU legislation and US FDA requirements.

Pomegranate

Growing commercial interest

The pomegranate has yet to achieve commercial prominence as a consumer fruit in markets in the western hemisphere.

Nevertheless, the fruit is increasingly in demand for processing into juice, as well as for culinary uses. This is mainly because of the substantial reported health benefits – pomegranate juice is an excellent source of anti-oxidants.

In fact, world demand for pomegranate juice outstrips supply. This results in  this type of juice being increasingly popular as an ingredient in other juices, on account of its beneficial properties.

Perceptions and colour

Pomegranates for juice production are processed in much the same way as berries, except for the initial extraction in which the peel is removed and the red arils (seed casings) are separated from the internal white pulp.

To help ensure commercial success, it is important that consumers can see the link between pomegranate juice and the fresh fruit, as demonstrated by the colour. The highly effective heat management and anti-oxidation systems available from Alfa Laval enable you to prevent the juice from going brown.

Gentle processing

This, along with the speed, consistency and gentleness of the processing, enable you to get full commercial value out of your pomegranate inputs.

 

Peach and apricot

Worldwide favourite

The peach and apricot are both stone fruits, closely related members of the prunus genus. Both are used to produce purée that is then used as an ingredient in many other foods and beverages. 

Colour management

One of the keys to ensuring a high commercial value for peach and apricot purées is to preserve the fresh appearance by managing the reddish pigments and – in the case of peaches – maintaining the whitish colour.

Alfa Laval provides key items of equipment designed to make this possible, including Foodec decanter centrifuges that help eliminate any oxidation, which affects both colour and quality.

Greater efficiency

Systems like ViscoLine tubular heat exchangers and Contherm scraped-surface heat exchangers are also ideal for boosting efficiency and reducing operating costs by replacing traditional heat exchanger configurations.

Alfa Laval systems for producing peach and apricot purées are renowned for being efficient, reliable and easy to operate.