Výroba piva a zkvašeného jablečného moštu

Pivovarnictví můžeme označit jako složitý soubor řemesla, techniky a umění s hluboce zakořeněnou historickou a kulturní tradicí. Tento obor přesto rychle přijímá nejpokročilejší technologie.

Beer and cider production 640x360

Pro komerční úspěch v tomto mimořádně konkurenčním a různorodém odvětví je zásadní účinnost postupů při vaření piva a fermentaci.

Zároveň je velmi důležité, aby výrobci plnili stále přísnější legislativní požadavky a dokázali se vypořádat se stále rostoucími energetickými náklady.

Kromě toho musí být postupy při vaření piva dostatečně pružné a reagovat na změny v poptávce po silných světových značkách a sezónních produktech včetně změny v preferencích spotřebitelů.

Společnost Alfa Laval je jedním z největších výrobců speciálních výrobních zařízení. Nabízíme v zásadě všechny technologie, které se běžně používají v dynamickém odvětví pivovarnictví. Řešení, která přinášíme, jsou postavena na nejmodernějších technologiích a výrobních postupech, které jsou nastaveny pro dosažení prvotřídních výsledků.

Vyšší objem výroby, nižší spotřeba surovin

Pivovarnictví využívá jednoduché, přírodní suroviny a vstupy, z nichž vytváří odlišné výrobky. Různí výrobci při výrobě samozřejmě používají různé postupy. Používají také velké množství různých zařízení.

Společnost Alfa Laval nabízí široké spektrum systémů a technologií pro efektivní využívání zdrojů, které do výroby piva přinesou čistotu a udržitelnost.

Seznamte se s našimi systémy a technologiemi, které pivovarům umožňují přizpůsobit své napjaté výrobní bilance a zvýšit tak výnosy a kvalitu výrobků s nižší spotřebou vody, energie a surovin všech druhů.

Míchací technologie - Zkušenosti sládků (Carlsberg + Royal Unibrew)