Výroba vína a destilovaných alkoholických nápojů

Společnost Alfa Laval nabízí kompletní řadu technologií, řešení a zařízení, na které se spoléhají výrobci vína a destilátů na celém světě. Patří sem extrakce, zahuštění odpařováním, termovinifikace a všechny druhy tepelného zpracování, filtrace s prouděním kapaliny paralelně s membránou, stabilizace, ohřevu a chlazení a regenerace a čištění odstředivou separací. Dodáváme také řešení pro dopravu tekutin, míchání tekutin, čištění nádrží na tekutiny a plnění a balení.

Wine and distilled alcoholic beverages production 640x360

Delikátní rovnováha

Výroba vína a destilovaných nápojů je průmyslové odvětví, které často vyžaduje jak kvalifikovanou pracovní sílu,  tak velmi přesné výrobní postupy. Poskytování řešení se stejnou atraktivitou pro všechny subjekty, které se podílejí na úspěchu vašich výrobků, vyžaduje všestranný přístup.

Společnost Alfa Laval nabízí kompletní řadu technologií, řešení a zařízení, která společnostem umožňují zachovat úplnou kontrolu nad výrobou a dosáhnout maximální flexibility, rozdílnosti, spolehlivosti, energetické účinnosti a provozuschopnosti s vysokou návratností investice během dlouhé životnosti zařízení.

Společnost Alfa Laval poskytuje řešení pro výrobu vína a šťávy z hroznů, která obsahují termovinifikační moduly, zařízení na extrakci šťávy, kontinuální vinnou stabilizaci, systémy vypařování pro zahuštění šťáv, pasterizátory a sterilizátory, vysokorychlostní odstředivky pro čištění a zjemnění a další zařízení. Tyto speciální výrobní systémy jsou vždy navrženy tak, aby byly energeticky úsporné a snížily dopad vaší výroby na životní prostředí.

Pro výrobu whiskey a vodky nabízí společnost Alfa Laval výměníky tepla, které zahrnují chladiče rmutu, chlazení kvasných kádí, kondenzátory etanolu a vařáky, a dále dekantační odstředivky a výparníky pro zahuštění lihovarnických výpalků.

Řešení Alfa Laval tvoří:

• Výměníky tepla všech druhů pro výměnu tepla s nízkou ztrátou energie

• Systémy ohřevu/chlazení a pasterizace

• Systémy membránové filtrace

• Zařízení pro dopravu tekutin

• Technologie odstředivé separace – včetně dekantačních a vertikálních odstředivek

• Systémy pro míchání kapalin a prášků

• Klíčové systémy pro instalaci do nádrží včetně zařízení k čištění nádrží

• Systémy plnění a balení bag-in-box

• Kotle

• Individuální řešení pro zpracování odpadu.