Zpracování kostí

Zvířecí kosti mohou být využity jako surovina pro výrobu zvířacích tuků a želatiny v potravinářském průmyslu, nebo technického tuku a masokostní moučky pro krmení zvířat. Systémy Alfa Laval Centribone poskytují všestranný a efektivní způsob zpracování surových zvířecích kostí pomocí vlhkého procesu zpracování, který má oproti tradičnímu suchému procesu až o o 30 % nižší spotřebu energie.

transformation-os-traitement-continu-voie-humide 640x360 (1)

Systémy Alfa Laval Centribone nabízejí všestranný a efektivní způsob zpracování vedlejších masných produktů. Vlhký proces zpracování si poradí s každou surovinou, od tukových tkání až po nejkvalitnější kosti pro získání želatiny.

Výroba při nízké teplotě probíhá v uzavřeném prostředí, takže je vhodná pro výrobu jedlých produktů, přísad do krmiv pro domácí zvířata nebo nejkvalitnější technický tuk pro paliva.

Díky moderním funkcím jednotky Centribone mohou výrobci proniknout do ziskovějších segmentů trhu koncových výrobků. Získání nejkvalitnějších koncových produktů vyžaduje minimální vliv tepla během celé výroby. Rychlý a přesný ohřev a zpracování systémem Centribone jsou zárukou výroby vysoce kvalitních tuků prvotřídní barvy bez zvýšení obsahu volných mastných kyselin a s minimální oxidací.

Technologie Centribone je určena pro výrobu krmiv a potravin, protože krátká doba zpracování systémem Centribone zaručuje zachování nutriční hodnoty a funkčnosti proteinů.

Velkou předností kontinuálního zpracování jednotkou Centribone je zachování vysoké kvality. Výrobci také mohou počítat se snadnou obsluhou jednotky, zákazníci zase ocení vynikající kvalitu výrobků.

Flexibilní plánování výroby

Při použití systému Centribone se zkrátí procesy zahájení a ukončení výroby – prodlouží se tím čas na výrobu a navíc se zvýší flexibilita a účinnost. V jednotce Centribone se mohou různé suroviny, například tukové tkáně a kosti, zpracovávat v po sobě jdoucích cyklech. Vaše produktivita se zvýší bez ohledu na velikost výroby.

Krátká doba ohřevu

Výchozí surovina se přivádí do ohřívače surovin jednotky Centribone, kde dochází k ohřevu vstřikováním ostré páry přímo do výrobku. Toto vstřikování provádějí speciálně optimalizované trysky; výsledkem je nejrychlejší přenos energie do výrobku, a tedy nejrychlejší možný ohřev. Dopravník s regulací rychlosti posunuje výrobek dvěma topnými pásmy ohřívače. Doba výdrže výrobku v RMH ohřívači proto činí pouhých pět minut.

Důkladná regulace teploty a rychlosti ohřevu na 65 °C, zajistí zamezení enzymatického a bakteriologického rozkladu výrobku. Potom následuje řízená doba výdrže, kdy se výrobek zahřeje z 65 na 90 °C. Skutečná teplota a čas se budou odvíjet od konkrétní zpracovávané suroviny.

Nízká spotřeba elektrické energie

S jednotkou Centribone se sníží spotřeba energie až o 30 % oproti metodám suchého zpracování. Důvodem je to, že dekantační odstředivka a separátor mechanicky odstraní velkou část výrobní vody a přidané účinné systémy odpařování tak mohou odstranit většinu vody. Na rozdíl od konvenčních způsobů zpracování se výrobní náklady při použití jednotky Centribone se zvýšeným obsahem vody v surovinách ještě více sníží.

Flexibilní produktivita a konstrukce

Jednotky Centribone mohou zpracovávat různé suroviny s jmenovitými kapacitami od 3 výše. Vzhledem k logickému a kompaktnímu provedení vyžaduje zařízení Centribone jen minimum podlahové plochy. Snadno ji proto instalujete do stávajících budov.

Dodatečné vybavení

Systémy Centribone můžeme dodat jako ucelené výrobní zařízení složené z těchto částí:

  • Systém se dvěma dekantačními odstředivkami pro snížení zbytkového tuku ve výrobcích až o 50 %
  • Odpařovací stanice AlfaVap využívající odpadní teplo, tepelnou nebo mechanickou rekompresi par
  • Řada vhodných systémů vysoušení
  • Třídění kostí pro výrobu želatiny
  • Chlazení moučky s regulací vlhkosti Kathabar Alfa Laval na ochranu proti bakteriální kontaminaci moučky
  • Systém mletí