Zpracování krve

Krev tvoří přibližně 3 až 4 % hmotnosti většiny zvířat, ale bývá využívána poměrně zřídka. Se správným zařízením lze krev využít jako surovinu na přípravu výrobků pro lidskou konzumaci nebo technické účely. Zvířecí krev je složena z plazmy a červených krvinek (také označovaných jako hemoglobin). Plazma je využitelný protein, který má komerční potenciál pro lidskou spotřebu. Červené krvinky v sušené formě jsou obvykle určeny pro nepotravinářské využití.

Blood processing 640x360

Krevní plazma

Až 60 % surové krve tvoří plazma, která je funkčním proteinem se značným obchodním potenciálem.

Tyto poživatelné proteiny musí být před prodejem v podobě výrobku vysoké výživové hodnoty zpracovány s nejvyšší péčí. Takové zpracování musí zajišťovat šetrné zacházení, aby se minimalizovaly neblahé účinky procesů, které by mohly poškodit červené krvinky.

Zpracování krevní plazmy obvykle obnáší ultrafiltraci, během které dochází k čištění proteinu a oddělení solí, a následně se koncentrovaná plazma zamrazuje nebo suší.