Zpracování pěny

Mnoho závodů na zpracování masa a drůbeže používá systémy DAF (flotace rozpuštěným vzduchem) pro odstranění „nečistot“ z použité vody. Polotovary odstředěné technologií DAF obvykle obsahují velké množství tuků a proteinů, které mohou mít obchodní hodnotu.

skimmings-processing 640x360

Systém Alfa Laval Centriskim je ideální pro oddělení vody z polotovarů odstředěných technologií DAF a pro získávání proteinů a průmyslových tuků. Tento postup výrazně snižuje výdaje na nakládání s odpadními kaly a pomáhá zmenšovat dopady problémů, které  s kaly souvisejí.

Tato technologie umožňuje získat většinu tuků, které by skončily v odpadu, což opět vede ke zvýšení výnosů ze suroviny.